Broń w rękach suwerena to przemożna siła, która straszy reżim totalitarny swoją milczącą obecnością.

Reklama

Państwo totalitarne to system władzy, w którym państwo całkowicie kontroluje wszelkie sfery życia obywateli w celu całkowitego podporządkowania sobie jednostki, kontroli nad nią. Istotą totalitaryzmu jest dążenie władzy państwowej do podporządkowania sobie wszystkich sfer życia społecznego -nie tylko sfery politycznej, ale także gospodarki, kultury, oświaty, nauki, a nawet życia prywatnego.

W państwie totalitarnym funkcjonuje propaganda, której towarzyszy cenzura i monopol na informację. Owa cenzura, określona przez władzę, jest nie tylko w środkach masowego przekazu, ale także w sztuce i kulturze. Władza totalitarna wykorzystuje właśnie te dziedziny życia, aby wpłynąć na sposób myślenia ludzi, wpoić im określoną ideologię.

Elementem wolności obywatelskiej jest swobodny dostęp do broni i wybór metody płatności: gotówka lub pieniądz elektroniczny. Płatność gotówką zapewnia anonimowość. Każdy przelew, każda transakcja kartą, to inwigilacja, ponieważ tajemnica bankowa przestała dawno obowiązywać.

Naród jest suwerenem, a nie politycy, którzy pełnią swoją funkcję z łaski wyborców. Wolny obywatel ma prawo wyboru i nikt nikogo nie może zmusić, aby swoje pieniądze trzymał w banku lub ustawowo ograniczał dostęp do posiadania broni.

Przykład Cypru jest dowodem, że nie można ufać rządom, które kontrolują system bankowy. Twoje pieniądze w banku nie są bezpieczne. Kilka lat temu właśnie na Cyprze skonfiskowano pod naciskiem Unii Europejskiej i dla zysku rządu greckiego zdeponowane pieniądze wolnych obywateli świata. Wartość konfiskaty sięgała nawet 75% depozytów. Była to zwykła kradzież pieniędzy, za którą nikt nie poniósł odpowiedzialności karnej.

Wolny obywatel ma także swobodny dostęp do broni palnej, w tym prawo do obrony życia własnego i swojej rodziny przed bandytą lub przed państwem totalitarnym.

Jeśli powyższe atrybuty wolności nie są spełnione - uważa się, że żyjemy w państwie totalitarnym.

Totalitaryzm zaczyna się od likwidacji gotówki i od ograniczenia do obrony własnej, bo tak niby ma być bezpiecznie dla obywatela. Potem będą wszczepiać czipy pod skórę na prawą dłoń lub czoło i zmuszą ludzi do obrotu bez konieczności używania karty i pieniędzy. Państwo totalitarne będzie twierdzić, że tak jest bezpiecznie i wygodnie zarazem. Jednak gdy tak się stanie, wszyscy już będziecie niewolnikami, a gdy tyran zasiądzie za pulpitem komputera sterującego system - będziemy bez szansy.

Kto rozumie wartość pieniądza w gotówce, ten chce sam decydować o sobie i jeśli ma broń swoje prawa obywatelskie wyegzekwuje osobiście lub wspólnie z wolnymi obywatelami.

Władza totalitarna wmawia społeczeństwu, że jeżeli jesteś uczciwy to nie masz się czego obawiać i dzięki takim argumentom możliwość kontrolne władzy rosną i rosną.

Nie ma różnicy miedzy uzbrojonym bandytą a władzą totalitarną. Broń to wielki wyrównywacz szans. Broń w rękach suwerena to przemożna siła, która straszy reżim totalitarny swoją milczącą obecnością. Broń sprawia, że bezwzględny bandyta lub tyran musi kalkulować.

Pamiętajcie o konieczności odważnego mówienia prawdy, o wolności, o dostępie do broni palnej i swobodzie wyboru płatności - gotówką czy pieniądzem elektronicznym.

GotoweSpolki.pl

Autor: 
A.Turczyn/Z.B.
Źródło: 
PL PORTAL PL
video: 

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Zaznacz:

Reklama