Pismo Święte o homoseksualizmie

Reklama

pon., 08/31/2020 - 10:24 -- AleksandraJ

W Polsce od dłuższego czasu panuje spór światopoglądowy między osobami, akceptującymi środowisko LGBT, a tymi którzy są totalnymi przeciwnikami tej „ideologii”. Znaczna większość krytykujących LGBT to katolicy. Sprawdźmy więc co na temat homoseksualizmu mówi Pismo Święte.

Pismo Święte a homoseksualizm

Stary Testament jest bardzo surowy i radykalny. Nie dziwi więc fakt, że zawarte w nim zapisy na temat homoseksualizmu są rygorystyczne. W Księdze Kapłańskiej możemy przeczytać: „Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, sami tę śmierć na siebie ściągnęli.”(Kpł 20,13) Warto jednak spojrzeć na ten cytat z szerszej perspektywy.

W Starym Testamencie Bóg wyróżnia wiele grzechów za które należy kamienować i bynajmniej nie jest to tylko homoseksualizm. Ukamienowanym można było zostać m.in. za morderstwo, wyznawanie innych bożków czy cudzołóstwo.

W Księdze Powtórzonego Prawa możemy znaleźć nawet taki cytat: „Jeśli ktoś będzie miał syna nieposłusznego i krnąbrnego, nie słuchającego upomnień ojca ani matki, (…) ojciec i matka pochwycą go (…) Wtedy mężowie tego miasta będą kamienowali go, aż umrze. (…)” (Pwt 18-21) Jak więc widać, nawet za nieposłuszeństwo dzieci wobec rodziców wówczas karano ukamienowaniem.

Nowy Testament rzuca inne światło na wiele spraw. Jezus głosił: „Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni” (Mt 7,1), zniósł także nakaz kamienowania za popełnione grzechy: „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem” (J 8,7). Nakazał również miłować bliźnich.

Jednak zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie, homoseksualizm niezmiennie jest uznawany za grzech. W 1 Liście do Koryntian św. Paweł zwraca się do ludu tymi słowami: „Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego.” (1 Kor 9-10).

Obrazuje to, że osoby będące w związkach homoseksualnych, według wiary katolickiej, nie mogą liczyć na zbawienie. Zwróćmy jednak uwagę na to, że wymieniono tu także oszczerców. Oznacza to więc, że opluwanie i wzgardzanie czy to osobami heteroseksualnymi czy tymi ze środowiska LGBT jest równie ciężkim przewinieniem.

Homoseksualizm a prawo

Zgodnie z Pismem Świętym homoseksualizm jest grzechem. Swoją drogą trzeba mieć również na uwadze to, że osoby homoseksualne niekoniecznie muszą być wyznawcami wiary katolickiej. Mogą mieć inne spojrzenie na świat i mają co do tego pełne prawo.

Przykładowo jeśli są ateistami, to zgodnie ze swoimi przekonaniami nie popełniają oni grzechu będąc w związku homoseksualnym. Nie podlegają więc prawu katolickiemu, ale prawu państwowemu. W naszym prawodawstwie homoseksualizm nie jest karany.

Osoby homoseksualne nie wyrządzają nikomu krzywdy, więc w świetle prawa nie robią one nic złego. Mimo to homoseksualizm spotyka się obecnie z większą agresją ze strony społeczeństwa niż pedofilia, a całe te skrajne emocje wokół LGBT zawdzięczamy telewizji, która od kilku miesięcy kurczowo trzyma się tego tematu.

Jak już pokazała nam historia, zawiść i nienawiść do jakiejkolwiek grupy społecznej, nigdy nie przyniosły niczego dobrego. Niezależnie od tego jakiej wiary jesteśmy wyznawcami czy też jesteśmy ateistami, każdemu należy się szacunek, chociażby z tego faktu, że wszyscy jesteśmy ludźmi, a więc jesteśmy równi.

Autor: 
Julita Madziara
Źródło: 
biblia.deon.pl
Polub Plportal.pl:

Reklama