Herosi w koloratkach i sutannach

Reklama

śr., 05/22/2019 - 07:40 -- zzz

To oni czynią świat lepszym miejscem. Zapewne nigdy nie słyszałeś o tych „herosach w koloratce” czy w habicie, nieznanych wspaniałych ludziach stanu duchownego. Poświęcili przyjemność życia a często i samo życie, aby służyć Bogu, Dobru i ludziom.

 

To przeważnie osoby przeciętne, nieznane z pierwszych stron gazet czy publikacji. Rozpoznajemy Maksymiliana Kolbe, słyszeliśmy o Andrzeju Boboli czy Jerzym Popiełuszce, ale wielu innych pozostaje bezimiennych, choć należy się im najwyższy szacunek i miłość. Takich wspaniałych, przeciętych ludzi w Kościele są setki i tysiące. Ilość dokonanych przez nich dzieł jest absolutnie niepoliczalna.

Ostatnio nasila się gwałtowna propaganda nienawiści wobec Kościoła Katolickiego. Propaganda tym gorsza, że wykorzystująca do nagonki często najsłabszych. Celem jest zniszczenie szacunku do tych, którzy choć sami ludzcy i słabi, niosą innym pocieszenie, pomoc, niezniszczalne wartości. Dlatego warto przypomnieć kilka z tej rzeszy wspaniałych osób, często prawdziwych herosów.

 

 • Ksiądz Franciszek, pewnego razu został wezwany do chorej (Baltimore w USA). Gdy wszedł na piętro, zorientował się, że jest to dom publiczny. Mimo wszystko wszedł i wysłuchał spowiedzi kobiety przed jej śmiercią. Kilka dni później o jego wizycie dowiedziała się antykatolicka gazeta, która pisała o nocnych wizytach kapłana w domu uciech i grzmiała że biskup na to nie reaguje.

Błogosławiony Franciszek Ksawery Seelos (1819 Niemcy -1867 USA), wspaniały wychowawca, opiekun chorych. Odmówił nominacji na biskupa Pitsburga. W czasie epidemii żółtej febry zaraził się udzielając pomocy medycznej i duchowej i zmarł.

____

 • Ksiądz Vince Capodanno, służył w Marrines w Wietnamie (na własną prośbę, jako kapelan). Udzielał ostatniego namaszczenia rannym żołnierzom w najtrudniejszych warunkach.

Ranny w obie ręce i nogi odmówił hospitalizacji i poszedł ratować trzech poważnie rannych żołnierzy kilka metrów od linii wroga. Udzielając pomocy został trafiony serią z karabinu. Miał w sumie 27 kul.

Wcześniej ksiądz Vince pracował na misji w Tajwanie i w szkole.
Oznaczony „Medalem Honoru”. Obecnie trwa jego proces beatyfikacyjny.

____

 • Siostry Służebniczki torturowane przez UPA.
  s. Anastazja Izmaela Bartosz, lat 66
  s. Amelia Witolda Borkowska, lat 41
  Przez kilkadziesiąt lat prowadziły ochronkę, przedszkole, wspierały ubogich, chorych w Połowcach, k. Czortkowa. Wielu dzieciom, również ukraińskim zapewniły start w życiu.

16.01.1944 wywiezione do lasu, odarte do naga, pokłute bagnetami, w końcu uduszone powrozami. Zabito też wtedy 21 Polaków i 5 Rusinów spokrewnionych z Polakami. Kaźń ukraińska przyniosła śmierć, często w okrutnych męczarniach, kilkuset duchownym. Np. o. Ludwik Wrodarczyk – proboszcz Okopów miał żywcem wydarte siekierami serce, a s. Henryka Bronikowska miała roztrzaskaną twarz.

Zakon Służebniczek założył bł. Edmund Bojanowski. Na skutek zagrożenia kasatą zakon podzielił się na 4. Siostry służą do dziś w setkach parafii, również na Kresach.
(Rycina przedstawia przykładowe siostry ze zgromadzenia ze Starej Wsi, do którego należały obydwie zamordowane, w typowych kornetach).

____

 • Zofia Maciejowska dorastała w okresie, gdy Rzeczypospolita osiągała największą świetność, gdy podbijaliśmy Moskwę a papieże prosili o radę polskich królów. Wyszła za mąż mając 16 lat za Jana Czeskiego a już jako 24-latka została bezdzietną wdową.

Liczne wojny, zarazy i powodzie wywoływały ogromną liczbę sierot. Wtedy Zofia Czeska poświęciła się idei miłosierdzia. Zakłada „Dom Sierocy” czyli pierwszą w Polsce szkołę żeńską (W Krakowie przy ul. Szpitalnej).

Jej dzieło trwa w tym samym miejscu do dzisiaj (400 lat!), w postaci zakonu ss. Prezentek i szkół ze wspaniałą atmosferą i świetnymi wynikami. Siostry prowadzą dziś dwa gimnazja, dwa licea i dwa internaty, 4 przedszkola, dom dziecka, zajmują się dziećmi specjalnej troski, pomagają na parafiach. Zofia została błogosławioną w 2013 roku.

____

 • Statek poszedł na dno w 20 minut.
  USS Dorchester został storpedowany w środku zimy 1943. Zniszczenie zasilania nie pozwoliło wysłać sygnału SOS. Temperatura wody wynosiła 2 stopnie, powietrza 1. Na statku służyło 904 marynarzy. Tragedię przeżyło 133, którzy mieli kamizelki.

Ostatnim widokiem jaki widzieli uratowani było czterech kapelanów George L. Fox (metodysta), Clark V. Poling (k.reformowany), Alexander B. Goode (rabin) i ksiądz katolicki John P. Washington. Swoje kamizelki oddali, chwycili się za ręce i modlili wspólnie.

____

 • Unikalne zdjęcie – Akatuj, Syberia – kaźń najcięższych robót, po Powstaniu Styczniowym przeznaczona głównie dla księży. Pracowali przy wykuwaniu rud ołowiu i srebra. Umierali jako „numery”, leżąc czasem kilka dni przykuci do ścian.

Księża, kapłani, klerycy byli tam zsyłani za nauczanie patriotyzmu, błogosławieństwa oddziałów powstańczych, za katolicki pogrzeb zabitych lub choćby za pomoc wdowom po powstańcach.

Niektóre nazwiska: Kajetan Brudnicki, Izydor Ciągliński, Delert, Jan Liniewicz, Manelski, Rogoziński, Onufry Syrwid, Karol Wołnisty – było ich setki.

W notce na Wikipedii kaźń kapłanów w ogóle nie została uwzględniona. Zdjęcie z 1891 roku.

____

 • Japonka Satoko Kitahara poznała Boga na studiach, przyjmując chrzest i imię Elżbieta. Dzięki polskiemu misjonarzowi, współpracownikowi Maksymiliana Marii Kolbe, wstąpiła do Rycerstwa Niepokalanej. To spowodowało przełom w jej życiu.

Przez 8 lat, do śmierci, nieustannie pracowała z najuboższymi, sama pozbywając się wszystkiego. Z dziećmi zbierała odpadki, pchała wózki w „Mieście Mrówek” – najbiedniejszej dzielnicy Tokio. Robiła to też przez trzy ostatnie lata bolesnej choroby. Zawsze uśmiechnięta, codziennie przyjmowała Komunię. Stan zdrowia nie pozwolił jej zostać zakonnicą Sióstr Mercedariuszek. Jej matka przyjęła chrzest 4 lata po jej śmierci.

Obecnie trwa jej proces beatyfikacyjny. W polskiej Wikipedii nie ma nawet wzmianki.

____


 • W czasie jego życia tylko ok 2% wiernych wiedziało że jest ktoś taki jak papież.

   

  Ten najmniej znany „Wielki” papież był orędownikiem nierozerwalności małżeństwa. Za jego pontyfikatu odbyła się też misja Cyryla i Metodego, która miała ogromny wpływ na Europę.

  Mikołaj I ustalił zasady rozdziału Kościoła od Państwa. Władza świecka nie może podporządkowywać sobie Kościoła, gdyż miałoby w ten sposób nieuczciwy wpływ na doczesność ludzi (jak to ma miejsce dzisiaj w Rosji)
  Państwo musi być jednak moralne.
  (Rozdział polityki a nie moralności)

  Jego liczne zatargi z władcami prowadziły do ich napominania, usunięcia nieuczciwych, naprawy funkcjonowania państw. Nieugięta postawa pogłębiła zacietrzewienie wschodu. Wtedy też udało się zasypać największy rów, czyli spór o formułę „Filoque”. Niestety później problem pojawił się ponownie w czasie schizmy.

____

 • Dominikanin Dariusz Godawa niechętnie pisze o własnej pracy. Od lat buduje misję w Kamerunie. Stworzone przez niego dom dziecka, szkoła, i inne placówki uratowały od śmierci i sprzedaży na zabawki seksualne wiele dzieci. Obecnie już 3 studiuje w Polsce, a wiele znalazło pracę w swoim kraju.

Jeden z tysięcy duchownych, którzy poświęcili całe swoje życie i własne przyjemności pomocy najbiedniejszych.

Ojcu Darkowi można pomóc i więcej poczytać o misji.
http://www.misja-kamerun.pl/o-nas-misja-w-bertoua/

____

 • W 1891 w Warszawie Ludwika Moriconi (po lewej) założyła przytułek dla kobiet wyciągniętych z prostytucji i ofiar gwałtów. W stolicy domów publicznych było mnóstwo a los kobiet tragiczny.

Powstało w ten sposób zgromadzenie zakonne „Pasterzanek” działające do dziś. Uratowało ono tysiące osób. Obecnie siostry prowadzą 15 placówek w tym socjoterapii, dom samotnej matki, przedszkola, misje i in.

Twórcą idei był bł. Honorat Koźmiński – duszpasterz, kapucyn. Ludwika Moriconi była córką Powstańca Styczniowego, ostatniego męskiego potomka rodziny św. Franciszka z Asyżu. (artykuł)

____

 • Ksiądz Emil Kapaun pomagał na własne życzenie żołnierzom walczącym w Birmie, Indiach i Korei. Ryzykując własne życie negocjował zwolnienie rannych, zapobiegał egzekucjom. Nikt nie wie ile rannych wyniósł na własnych barkach. Podejmował się najgorszych prac, jak czyszczenie latryn zarażonych dezynterią.

Wracał wielokrotnie po rannych, sam mając odmrożenia transportował tych, których inni chcieli zostawić w mrozie. W końcu wzięty do niewoli gdy próbował ratować kolejnego żołnierza. Zmarł na skutek chorób i wycieńczenia – do końca dzieląc się ze słabszymi racjami żywności.

____

 • Gwidon z Montpellier (fr. GUY) – założył pierwsze „OKNO ŻYCIA”.
  Po wychowaniu przez Templariuszy swój majątek i życie przeznaczył na założenie szpitala i sam tam posługiwał

  Oprócz nowatorskich zabiegów chirurgicznych znajdowali tam opiekę także starcy, opuszczeni ubodzy, samotne matki. Przy wejściu Gwidon umieścił specjalny „bęben” gdzie kobiety anonimowo mogły zostawić niemowlęta. Całością zajmowały się założone przez niego ZAKONY „Duchaków” i „Duchaczek”.

W Polsce pierwsze OKNO ŻYCIA powstało w 1224 w Krakowie – czyli na 33 lata przed lokacją miasta! Klasztor i szpital św. Ducha przetrwały do 1892 kiedy to zaborcy skasowali zakon i zburzyli szpital. Protestowali przeciwko temu mieszkańcy, np. Matejko zagroził, że nie będzie prezentował w Krakowie swoich dzieł.

Dzieło bł. Gwidona, dzięki ogromnemu poświęceniu Duchaków, uratowało setki tysięcy osób. Dzisiaj w anglojęzycznej Wikipedii Gwidon nie zasługuje nawet na notę biograficzną.

____

 • Katolicki ksiądz wybrany NAJLEPSZYM OBYWATELEM INDII – 2019

To George Vineeth rzucił karierę dobrej pracy w Ministerstwie Energii aby przyjąć święcenia kapłańskie i pracować z osobami z marginesu społecznego w północnych Indiach. Jednym z miejsc jest ośrodek do którego przychodzą dzieci które porzuciły szkołę.

W Indiach regularnie dochodzi do aktów niszczenia kościołów, napaści np. na ludzi śpiewających kolędy czy wręcz zabójstw na tle religijnym. Średnio 20 aktów przemocy miesięcznie.

____

Ta zaledwie kilka przykładów których można mnożyć wiele. Większość świętych dokonało w swoim życiu czynów heroicznych, nie tylko umierając, ale przede wszystkim żyjąc z wielką miłością i troską. Kościół wciąż zajmuje się potężną ilością spraw, które pozostają w cieniu – gdyż są niemedialne albo po prostu ze względu na delikatność wobec wychowanków czy osób pokrzywdzonych przez los.

Powinniśmy mieć też świadomość, że to Kościół wprowadzał nowoczesne formy gospodarki rolnej, formy pracy wspólnotowej, rozwiązania społeczne, kultywował rozwój nauki. Nie mamy często pojęcia, że to Kościół Katolicki wprowadził do naszego świata cały szereg wartości uznawanych za najważniejsze „prawa człowieka”. Realizowali i uczyli tego ludzie tacy jak przedstawieni powyżej, pracujący w trudnych miejscach, gdzie nikt myślący o karierze i szczęściu by nie stanął.

Tak trafia człowieka powołanie. Czasem po prostu się wie, że chcę się życie poświęcić dla tych milionów biednych, słabych i cierpiących. Nagle człowiek zdaje sobie sprawę że chce nieść im promyk nadziei, pociechę w strapieniu, pokazać że świat nie składa się tylko z tych, którzy chcą ich okraść i wykorzystać.

Piękni ludzie, wielu czasów, pięknie olbrzymim duchem i silnie czujący że to poświęcenie jest najpiękniejszym co mogło im się w życiu przytrafić.

Myślę, że w każdej parafii znajdzie się taki ksiądz, siostra zakonna, których doceniacie. Jeśli tak, przedstawcie w mediach społecznościowych taką osobę i opatrzcie hasztagiem #TylkoPowiedzWszystkim. Powiedzmy wszystkim, ile Dobra jest na świecie to najlepszy sposób aby zwyciężyć zło. „Zło Dobrem zwyciężaj!”

Autor: 
Marcin Niewalda
Źródło: 
pressmania
video: 
Polub Plportal.pl:

Reklama