Bezrobocie w Chorwacji: zwolnienia w czasie pandemii najbardziej dotknęły kobiety

Reklama

wt., 03/02/2021 - 20:14 -- MagdalenaL

Konsekwencje pandemii w kategoriach ekonomicznych są coraz bardziej odczuwalne a liczba bezrobotnych gwałtownie wzrosła. Mianowicie w styczniu 2021 roku bezrobocie w Chorwacji wzrosło o 3,4% w porównaniu z poprzednim miesiącem oraz o 18,2% w porównaniu do stycznia 2020 roku.

Kryzys bardziej dotknął kobiety niż mężczyzn

Chorwacki urząd pracy przekazał dane o osobach najbardziej dotkniętych kryzysem z powodu pandemii. Pod koniec stycznia 2021 roku Chorwacki urząd pracy zarejestrował 165 345 bezrobotnych, czyli o 5500 osób więcej niż w poprzednim miesiącu a o 25 421 osób więcej niż w styczniu 2020 roku. Według danych pandemia zadała gospodarczy cios tysiącom mieszkańców Republiki Chorwacji i bezrobociu w Chorwacji. Z ogólnej liczby bezrobotnych w styczniu 2021 roku było 74 636 bezrobotnych mężczyzn (45,1%) i 90 709 bezrobotnych kobiet (54,9%).

Większość bezrobotnych do osoby w wieku od 25 do 29 lat, aż 21 228 osób. To pokazuje nam znowu, że kryzys najbardziej dotyka ludzi poszukujących pierwszej pracy. Bezrobocie w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku wzrosło we wszystkich grupach wiekowych. Największy wzrost bezrobocia w stosunku do poprzedniego miesiąca odnotowano w grupie wiekowej od 15 do 19 lat (o 28,6%) a najmniejszy w grupie osób w wieku 60 lat i więcej (o 9,1%).

Na ile wykształcenie może nas „ochronić”?

W strukturze wykształcenia bezrobotnych najliczniejszą grupą były osoby z ukończoną średnią szkołą zawodową trzyletnią oraz po szkole dla wykwalifikowanych i wysoko wykwalifikowanych robotników (51 523 lub 31,2%) a następnie osoby z ukończonym liceum zawodowym czteroletnim lub dłuższym i z ukończonym liceum (50 010 lub 30,2%).

W porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się w grupie osób bez szkoły i nieukończonej szkoły podstawowej o 2,7%, natomiast wzrosła we wszystkich pozostałych grupach edukacyjnych. Największy wzrost bezrobocia odnotowano w grupie osób z wykształceniem wyższym (o 26,1%), a najmniejszy w grupie osób z ukończoną szkołą podstawową (o 9,4%).

Najwyższa bezwzględna liczba bezrobotnych w styczniu 2021 roku występowała w gminie splicko-dalmatyńskiej (29 508, czyli 17,8% ogólnej liczby w Chorwacji), w mieście Zagrzeb (21 002, czyli 12,7%) i w gminie  osjecko-barańskiej (18 462, czyli 11,2%). Najniższą liczbę bezrobotnych odnotowano w gminie licko-seńskiej (2112, 1,3

Tłumaczenie: Jolanta Gola

Autor: 
Ana Dukić
Źródło: 
womeninadria.com
Polub Plportal.pl:

Reklama