Dopalacze – Najbardziej narażone na przedawkowanie są osoby nieuzależnione

Reklama

ndz., 09/05/2021 - 22:45 -- MagdalenaL

Zdjęcie: Unsplash

Dopalacze są to psychoaktywne związki chemiczne, występujące w formie czystej, bądź produktów, które mają przybliżone działanie do środków psychoaktywnych pochodzenia naturalnego. W jaki sposób wpływają one na organizm i jak zapobiegać tragicznym sytuacjom z nimi związanymi?

„(…) [Dopalacze] nie podlegają międzynarodowym konwencjom dotyczącym leków psychotropowych, z tego też powodu pozostają poza jakąkolwiek kontrolą. Pojawiły się w obrocie w pierwszej dekadzie XXI w. i doprowadziły do wyrządzenia znaczących szkód zdrowotnych i społecznych, gdyż ich działanie jest dużo silniejsze, niż – nazwijmy to umownie – narkotyków pochodzenia naturalnego” – wyjaśnił prof. Edward Jacek Gorzelańczyk dla Pulsu Medycyny.

Jak nazwa wskazuje, dopalacze mają być odpowiednikiem naturalnych środków psychoaktywnych, które mają pobudzać oraz podnosić sprawność fizyczną tak jak np. kokaina. Jednak są różne rodzaje dopalaczy, każdy z odmiennym działaniem. W rzeczywistości one jedynie naśladują działanie naturalnych narkotyków. Dodatkowo mają o wiele silniejszy, bardziej toksyczny wpływ na organizm człowieka, również nie można przewidzieć reakcji danego układu nerwowego na zażycie takich środków. Właśnie dlatego są one bardzo niebezpieczne i często po ich zażyciu dochodzi do tragicznych sytuacji.

„Generalnie po zażyciu dopalaczy, z każdej grupy, może dojść do ostrej niewydolności oddechowo-krążeniowej, zatrzymania serca i w rezultacie – zgonu. Ryzyko takiego dramatycznego zdarzenia po zażyciu dopalaczy jest znacząco większe w porównaniu do działania narkotyków pochodzenia naturalnego” – dodaje prof. Gorzelańczyk.

Najbardziej zagrożone przedawkowaniem są osoby, które nigdy wcześniej nie miały styczności z żadnymi środkami psychoaktywnymi, oraz które nie są przyzwyczajone do ich zażywania. Dramatyczne powikłania najczęściej dotyczą osób, które po zażyciu dopalaczy połączyły je np. z alkoholem lub narkotykami innego rodzaju.

Jak powinniśmy reagować, gdy mamy do czynienia z osobą pobudzoną, po której wyraźnie widać zażycie narkotyków, bądź dopalaczy? Powinniśmy powiadomić fachowe służby medyczne, które wdrożyłyby leczenie objawowe. Podadzą takiej osobie środki uspokajające a w razie potrzeby, będą starały się podtrzymać funkcje życiowe u osoby, która zażyła takie środki.

Prof. Gorzelańczyk powiedział, że aby uniknąć śmiertelnych incydentów spowodowanymi przez dopalacze, należałoby zalegalizować naturalne narkotyki, gdyż wtedy nie byłoby zapotrzebowania na tworzenie sztucznych specyfików odurzających. „Patrząc historycznie, środki psychoaktywne od zawsze były przyjmowane przez ludzi (i zwierzęta, to skutek ko-ewolucji kręgowców i roślin). U człowieka przyjmowanie substancji psychoaktywnych często związane jest ze zrachowaniami stadnymi, sprzyja np. socjalizacji” – wyjaśnia. Z badań biologicznych wynika, że stosowanie klasycznych środków psychoaktywnych w odpowiednich ilościach może nie tylko nie zagrażać zdrowiu i życiu człowieka, a poprawić jego funkcjonowanie.

Co w takim razie można zmienić, aby zminimalizować występowanie sytuacji zagrażających życiu osób zażywających dopalacze? Jedną z nich jest zreformowanie systemu leczenia uzależnień. „(…) Co trzeci uzależniony Europejczyk przebywający w ośrodku stacjonarnym i poddawany różnym psychoterapiom przez osoby niekoniecznie mające o tym pojęcie jest w Polsce. To wielka dysproporcja między przeważającym w naszym kraju podejściem niemedycznym (demedykalizacja) a medycznym – w Polsce mającym znaczenie marginalne” – mówi prof. Gorzelańczyk.

Autor: 
Karolina Szwejgiert
Źródło: 
Puls Medycyny
Polub Plportal.pl:

Reklama