Odebrać Niemcom przywileje i zastosować zasadę proporcjonalności

Reklama

śr., 05/31/2017 - 23:45 -- zzz

Niemiecka mniejszość w Polsce stoi ponad prawem i należy to znieść. Otóż, grupa Polaków w Niemczech (niemieckich obywateli o polskich korzeniach) to około 2,5 mln, grupa Niemców w Polsce to ok. 150 tys. Niemcy otrzymują od 600 tys. do 1 mln euro na programy kulturalne, dostęp do mediów publicznych, ma swoich posłów na Sejm (bez 5% progu) i ponad 15 mln euro dotacji na język niemiecki.

 

 

 

 

Oznacza to, że „Mniejszość Niemiecka” ma nadzwyczajne przywileje i stoi ponad prawem stosunku do innych mniejszości narodowych.  Niemiecki komitet wyborczy mniejszości narodowej nie jest związany klauzulą zaporową 5% głosów w skali kraju, determinującą prawo do uczestniczenia w podziale mandatów w wyborach do Sejmu.

Bulwersujące jest to, że w Polsce tylko niemiecka mniejszość cieszy się takimi przywilejami.

 To model, który zwalnia z 5-procentowego progu, ale tak naprawdę pozwala skutecznie wprowadzić tylko mniejszości niemieckiej jednego posła z jednego regionu. Inne mniejszości tej reprezentacji nie mają"

 

Dlatego konieczna jest zmiana w konstytucji, tak aby zapewnić wspólną reprezentacje w Sejmie  dla wszystkich mniejszości narodowych w Polsce.

 

Polskie przywileje w Niemczech?

Polska mniejszość narodowa w Niemczech to prawie 3 miliny Polaków. Dotację rzędu 250-300 tys. euro i zero uprzywilejowań politycznych. Reasumując mniejszość niemiecka w Polsce cieszy się wielkimi przywilejami, a jednocześnie Polacy w Niemczech w ogóle ich nie mają, mimo zapisów Traktatu. W tym sensie można mówić o dyskryminacji.

Istniejący status polskiej mniejszości jest konsekwentnie ignorowany przez niemieckie władze.

 

Związek Polaków w Niemczech walczy o przyznanie naszym rodakom żyjącym za Odrą statusu mniejszości narodowej, ale w Berlinie nie chcą się na to zgodzić.

Związek Polaków w Niemczech przywołuje fakt, że przed wojną Polonia zamieszkująca Zagłębie Ruhry miała status mniejszości, nawet w pierwszym okresie rządów Hitlera. Sam Związek Polaków w Niemczech został zdelegalizowany w 1940 roku. Wielu jego działaczy rozstrzelano, a ok. 1200 członków uwięziono w obozach koncentracyjnych.

Wtedy też niemieckie nazistowskie władze III Rzeszy odebrały Polakom status mniejszości narodowej. Straty materialne poniesione przez polską mniejszość w Niemczech, spowodowane konfiskatą majątku, wyceniane są na co najmniej 8,45 milionów reichsmarek. Mimo powtórnej legalizacji Związku Polaków w Niemczech w 1950 roku władze RFN nie przywróciły im odebranego przez niemieckich nazistów przywileju.

Obecne rządy Niemiec kontynuują politykę Hitlera i nie wywiązują się z zapisów Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie i Przyjaznej Współpracy.

 

 

 

 

W Niemczech od dziesiątek lat niezłomnie obowiązuje doktryna państwowa

„Ein Reich, ein Volk" (jedno państwo, jeden naród) – czyli pełna asymilacja.

 

 Dlatego przed Polską stoi wyzwanie w myśl zasady proporcjonalności w stosunkach bilateralnych.

Musimy odebrać Niemcom przywileje niesłusznie nadane! Nie ma żadnej mniejszości niemieckiej w Polsce! Wszyscy obywatele Rzeczpospolitej są równi wobec prawa, w tym również ci, którzy czują się Niemcami z pochodzenia i nie ma żadnych powodów, by traktować ich w jakiś wyjątkowy sposób i stawiać ich ponad prawem i innymi mniejszościami narodowymi w Polsce.

 

 

GotoweSpolki.pl

Autor: 
Z.B.
Źródło: 
PL PORTAL PL
Polub Plportal.pl:

Reklama