Metropolia na Śląsku „stała się faktem”. Premier podpisała rozporządzenie

Reklama

pt., 06/30/2017 - 08:39 -- zzz

– Polska jest jedna i trzeba tworzyć jak najlepsze warunki dla rozwoju jej regionów – powiedziała premier Beata Szydło podczas uroczystego podpisania rozporządzenia w sprawie utworzenia na Śląsku związku metropolitalnego.

 

Premier Beata Szydło powiedziała, że utworzenie metropolii było jednym z zobowiązań, które PiS podjął jeszcze w kampanii wyborczej. – Mówiliśmy o tym w czasie rozmów z mieszkańcami w województwie śląskim, rozważaliśmy te możliwości w rozmowach z samorządowcami. I dzisiaj mogę powiedzieć, że dopełniamy tego procesu legislacyjnego, który został podjęty poprzez przygotowanie ustawy, potem podpisanie jej przez pana prezydenta Andrzeja Dudę – podkreśliła premier. 

Odnosząc się do podpisanego w czwartek rozporządzenia, przekonywała, że daje ogromne szanse dla rozwoju miast, gmin, powiatów, które w obszarze nowo utworzonej metropolii będą mogły ze sobą nie tylko współpracować i wykorzystać wzajemne atuty, wzajemnie się wspierając i uzupełniając, ale będą mogły też na pewno tworzyć nową jakość rozwoju gospodarczego. – To dla tej części Śląska jest niezwykle istotne – zaznaczyła szefowa rządu. 

Po podpisaniu dokumentu premier powiedziała, że metropolia na Śląsku „stała się faktem”. 

 

Powstanie metropolii od 1 lipca 

Rozporządzenie musiało zostać wydane do 30 czerwca, by metropolia mogła – zgodnie z ustawą – powstać 1 lipca. 

Chodzi o realizację ustawy o związku metropolitalnym w woj. śląskim z 9 marca br., podpisanej przez prezydenta 4 kwietnia br. Po spełnieniu wszystkich przewidzianych ustawą wymogów metropolia powinna powstać na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów właśnie z dniem 1 lipca 2017 r., a zacząć działać od 1 stycznia 2018 r. 

Śląskie i zagłębiowskie samorządy starały się o metropolię od lat. Związek ma wykonywać część ich zadań publicznych w zakresie m.in. kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju społecznego i gospodarczego, a także planowania, koordynacji, integracji oraz rozwoju transportu zbiorowego. Jego nazwa, która znalazła się we wniosku samorządów, to „Śląsko–Zagłębiowska Metropolia”. 

Środki dla związku ma zapewnić przede wszystkim 5-procentowy udział w podatku PIT płaconym przez mieszkańców metropolii (obecne szacunki przewidują, że to źródło zapewni ponad 300 mln zł rocznie w 2018 r.). Wolę uczestnictwa w metropolii zgłosiło 41 miast i gmin, o łącznej powierzchni 2553 km kw, zamieszkałych łącznie przez blisko 2,3 mln osób. 

W kwietniu i maju samorządy te przeprowadziły wymagane procedury, m.in. konsultacje społeczne. Ich uchwały w tej sprawie – zgodnie z wymogami ustawy – zebrał samorząd Katowic. 29 maja katowiccy radni uroczyście przyjęli uchwałę ws. złożenia wniosku do rządu o utworzenie związku metropolitalnego. 

Wniosek katowickich radnych, wraz z opinią wojewody i innymi potrzebnymi dokumentami, trafił do ministra spraw wewnętrznych i administracji. Następnie minister sformułował wniosek na posiedzenie Rady Ministrów, prosząc o jego rozpatrzenie (ze względu na przewidziane ustawą terminy) na posiedzeniu 27 czerwca. 

Projekt rozporządzenia tworzącego metropolię został przyjęty na posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów (i rekomendowany do przyjęcia przez rząd) 21 czerwca.

 

Autor: 
--
Źródło: 
TVP Info
Polub Plportal.pl:

Reklama