Rada Federalna zatwierdza wyższe emerytury i płacę minimalną

Reklama

wt., 06/14/2022 - 23:19 -- MagdalenaL

Izba Krajowa utorowała drogę do rekordowej podwyżki emerytur. To oznacza wzrost o 5,35% na zachodzie i 6,12% na wschodzie Niemiec. Również wyższa pensja minimalna i premia pielęgnacyjna zostały zaakceptowane przez Radę Federalną.

Tydzień po Bundestagu, Rada także zatwierdziła podwyżki emerytur i poprawę rent z tytułu niezdolności do pracy. Ustawa, która wywodziła się z projektu rządu federalnego, podniosła obecną wartość emerytury na zachodzie o 36,02 euro, a na wschodzie o 35,52 euro i obowiązuje od dnia 1 lipca 2022 roku. Oznacza to wzrost emerytur o 5,35% na zachodzie i 6,12% na wschodzie. Dla osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy będą  dodatki od 1 lipca 2024.

Po podpisaniu ustawy przez prezydenta i umieszczeniu jej w Federalnym Dzienniku Ustaw, może ona wejść w życie zgodnie z zakładanym planem.

Pensja minimalna rośnie na 12 euro

Izba Krajowa głosowała także za podwyżką płacy minimalnej. Od października dolna granica płac wzrośnie do 12 euro za godzinę . Ponadto próg minimalny zostanie zwiększony z obecnych 450 EUR na 520 EUR miesięcznie. Według rządu z podwyżki płacy minimalnej skorzysta ponad 6 milionów osób w Niemczech.

Rada Federalna dała też zielone światło dla premii za opiekę koronawirusową dla pielęgniarek w szpitalach i placówkach opiekuńczych, którą już w połowie maja przyjął Bundestag. Premia służy uhonorowaniu szczególnych obciążeń związanych z okresem pandemicznym. W zależności od kwalifikacji i stażu pracy premia opiekuńcza będzie wynosić do 500 EUR.  

Zawieszone sankcje wobec beneficjentów Hartz IV ( zasiłku dla bezrobotnych)

Rada Federalna zatwierdziła poza tym uchwaloną przez rząd roczną rezygnację z sankcji wobec beneficjentów Hartz IV w przypadku naruszenia przez nich obowiązków. Zgodnie z nową ustawą sankcje będą obowiązywać tylko w przypadku nadzwyczajnego zaniedbania sprawozdawczości, a następnie egzekwowane w wysokości od 10%  do 30% wynagrodzenia. Na przykład, jeśli nie uda się umówić na spotkanie w Centrum Pracy, taka osoba musi liczyć się z odpowiednim odliczeniem. Natomiast odmowa przyjęcia pracy nie powinna już skutkować sankcjami.

Moratorium na stosowanie sankcji jest pośrednim krokiem w kierunku reorganizacji prawa i wprowadzenia planowanych „pieniędzy obywatelskich”, które zgodnie z wolą rządu koalicji Ampel mają połączyć kilka świadczeń socjalnych. Obowiązki beneficjentów w zakresie współpracy oraz ewentualne przyszłe sankcje zostaną ponownie uregulowane.

Budżet na 2022: 139 mld euro nowych kredytów

Także budżet federalny na rok 2022 został zatwierdzony przez Radę Federalną. Budżet przewiduje nowe zadłużenie w wysokości około 139 miliardów euro. Izba Krajowa zrezygnowała na swoim posiedzeniu z odwołania się do Komitetu Pojednawczego, co zakończyło procedurę parlamentarną mającą na celu przyjęcie budżetu o wartości 496 mld euro. Zaciąganie długu opiera się na zwolnieniu z obowiązku ograniczenia zadłużenia. Rząd federalny uzasadnia to dodatkowymi kosztami związanymi z pandemią korony i wojną na Ukrainie.

Autor: 
Tłumaczenie: Zuzanna Michalak
Źródło: 
https://www.tagesschau.de/inland/bundesrat-rentenerhoehung-mindestlohn-101.html
Zagłosowałeś na opcję 'down'.
Polub Plportal.pl:

Reklama