Zmartwychwstanie i reinkarnacja: jakie są różnice?

Reklama

pt., 09/03/2021 - 23:45 -- MagdalenaL

Zdjęcie

Zmartwychwstanie to koncepcja życia po śmierci wywodząca się z chrześcijaństwa, natomiast idea reinkarnacji wywodzi się z buddyzmu i hinduizmu.

Często jednak mylone te dwie koncepcje prezentują wiele różnic, zarówno w ich realizacji, jak i w tym, co implikują.

Zmartwychwstanie, fizyczne poczęcie

Zmartwychwstanie to dosłownie powrót śmierci do życia. Ten, kto zmartwychwstaje, dokonuje fizycznego przejścia ze świata umarłych do świata żywych, zachowując to samo ciało. Mówi się wówczas również o zmartwychwstaniu ciała.

Jest to koncepcja wywodząca się z religii monoteistycznych i będąca także źródłem chrześcijaństwa: to zmartwychwstanie Jezusa po 3 dniach na krzyżu pozwala na założenie religii chrześcijańskiej. W Biblii jest również powiedziane, że wszyscy sprawiedliwi zmartwychwstaną ostatniego dnia przed końcem czasu, a ich ciała ożyją.

Reinkarnacja, bardziej duchowa koncepcja

Reinkarnacja jest koncepcją obecną w religiach Wschodu i filozofiach życia, takich jak hinduizm i buddyzm. Odpowiada przejściu duszy z jednego ciała do drugiego zgodnie z zasługami naszego poprzedniego życia.

Nasze przeznaczenie jest zatem uwarunkowane naszymi działaniami i jeśli są one negatywne, nasza dusza odrodzi się w mniej szlachetnym ciele.

Jest to niekończący się proces, ale dla wyznawców hinduizmu i buddyzmu reinkarnacja nie jest celem. Wręcz przeciwnie, reinkarnacja brzmi jak kara: celem jest posiadanie neutralnej karmy, ani zbyt dobrej, ani zbyt złej, aby uwolnić naszą duszę i osiągnąć oświecenie w buddyzmie i mokszę w hinduizmie.

Główne różnice między zmartwychwstaniem a reinkarnacją

Jeśli te dwie idee przedstawiają różnice we wdrażaniu i działaniach, implikują również różnice w wizji otaczającego nas świata i sposobie jego działania.

Wyjątkowość życia i człowieka samego w sobie

Dla tych, którzy wierzą w zmartwychwstanie, życie jest wyjątkowe. Nie ma drugiej szansy: kiedy zmartwychwstajemy, przyjmujemy to samo życie.

Podobnie wracamy w tym samym ciele. Jesteśmy jedną i tą samą osobą, z jedynym życiem.

Zwolennicy reinkarnacji uważają zaś, że nasza dusza ma kilka wcieleń i że właśnie te poprzednie, o których nie pamiętamy mają wpływ na nasze obecne życie.

Reinkarnacja odbywa się w innym ciele, ludzkim lub zwierzęcym, co nie ma nic wspólnego z ciałami poprzednimi. Dlatego w naszych reinkarnacjach jesteśmy kilkoma osobami, kilkoma różnymi istotami.

Konstrukcja ciała

Reinkarnacja to podróż od ciała do ciała przez migracje duszy. W hinduizmie i buddyzmie ciało uważane jest jedynie za zewnętrzną i przede wszystkim tymczasową materialną powłokę. W przypadku zmartwychwstania nie ma rozdziału między ciałem a duszą: jesteśmy nierozerwalną istotą, jednością naszego ciała i duszy.

Pochodzenie zbawienia

Jeśli dla chrześcijan Zbawienie i Przeznaczenie są dziełem Boga, reinkarnacja zakłada, że ​​są one oparte na ludzkim działaniu.

Inna koncepcja pragnienia i rozwoju osobistego

Koncepcja chrześcijańska sprzyja jak największemu rozwojowi każdej jednostki, aby wydobyć wyjątkowość każdego i umożliwić wszystkim osiągnięcie zmartwychwstania w ostatnim dniu przed końcem Czasu.

Ze swojej strony religie i filozofie życia wschodniego opowiadają się za takim rodzajem rozwiązania pragnień, które umożliwiłoby osiągnięcie przebudzenia lub mokszy poprzez przerwanie cyklu karmicznego, a tym samym uniknięcie ponownej reinkarnacji.

Autor: 
tłum. Weronika Leśny
Źródło: 
https://www.dansnoscoeurs.fr/articles/resurrection-reincarnation-difference
Polub Plportal.pl:

Reklama