‘’Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój”

Reklama

czw., 07/21/2016 - 20:35 -- Anonim (niezweryfikowany)

Każdy z nas zapewne niejednokrotnie skupiając się na powyższym, jednym z ośmiu błogosławieństw ofiarowanych człowiekowi przez Jezusa zadawał sobie pytanie, w jaki sposób może wprowadzać pokój w swoim najbliższym otoczeniu, by być błogosławionym.

Niewątpliwie samo zastanawianie się i poszukiwanie tzw. ''złotego środka'' dla wielu ludzi jest sposobem łatwiejszym od podjęcia konkretnego działania i teoretycznie mogą oni uważać je za zbędne, bowiem działając na lokalną skalę zapewne nikt nie doceni ich wysiłków i tym samym nie zostaną oni nagrodzeni Pokojową Nagrodą Nobla. Mimo wszystko największą nagrodą płynącą z wzajemnej zgody i czynienia dobra dla każdego człowieka powinno być poczucie błogosławieństwa Bożego poprzez to, iż im więcej dobra z siebie przekazujemy innym, tym więcej nam go zostaje.

 

Pojęcie pokoju

Słowo ''pokój" wywodzi się z łacińskiego terminu ''pax'' najczęściej stosowanego w rzymskim prawodawstwie. Oznacza ono, brak wojny lub konfliktu a także brak zastosowania jakichkolwiek form agresji które mogły by być zaklasyfikowane do różnych kategorii przemocy.

 

Jezusowa zachęta do czynienia pokoju

Jezusowa zachęta do czynienia pokoju stanowi swoistego rodzaju dramatyczny apel o to by pozwolić na zapoczątkowanie istnienia i działania pokoju w swoim własnym sercu. Posiadając spokojne myśli oraz intencje rozumiane jako otwarcie się na dar jakim jest pokój płynący od Jezusa oraz podjęcie próby trwania z sobą samym w pokoju, łatwiej jest go nieść innym i czynić względem każdego spotkanego na swojej drodze człowieka. Z 95% prawdopodobieństwem można stwierdzić iż pokój serca i ducha zaczyna się od dawania świadectwa innym poprzez godne życie i czyny.

Wspomnienie przez Jezusa podczas Kazania na Górze o pokoju, miało na celu podkreślenie faktu, iż pełni szczęścia nie osiągnie się poprzez przestrzeganie swoich egoistycznych celów, przestrzeganie bezpieczeństwa czy jakąkolwiek inną formę ochrony samego siebie, lecz poprzez sztukę rozwijania w sobie umiejętności proszenia Boga o łaskę pokoju pochodzącego z nieba i dar wcielania go w życiu nie tylko swoim, ale także otaczających ludzi.

 

Wprowadzanie pokoju w nauczaniu Błogosławionego Papieża Jana Pawła II

Nauczanie Błogosławionego Papieża Jana Pawła II można praktycznie w całości uznać za przepełnione polityką pokoju i braterstwa. W swojej ekshortacji apostolskiej ''Patores gregis,83'' Jan Paweł II w wyraźny sposób akcentował fakt iż na każdym człowieku spoczywa odpowiedzialność za wprowadzanie pokoju, choćby wyrażając go poprzez drobne gesty obejmujące wymiar życia codziennego. W duchu myśli biblijnego'' Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój'' ( Mt 5,9) papież wyszczególnił fakt iż mianem wprowadzających pokój można określić nie tylko ludzi świeckich ale także hierarchów kościelnych odpowiedzialnych za prowadzenie ku Bogu i fundamentalnym wartościom chrześcijańskim.

Bez wątpienia można powiedzieć o Janie Pawle II, iż był zdecydowanym specjalistą od wprowadzania pokoju tam gdzie najbardziej go brakowało i jednocześnie można go określić mianem Pielgrzyma Pokoju.

W postępowaniu Papieża Polaka, widoczne było poświęcenie swojego życia, zdrowia i sił w celu pojednania i przeprowadzenia dialogu międzykulturowego pomiędzy Żydami, Arabami i chrześcijanami. Pomimo iż Jan Paweł II nie otrzymał Pokojowej Nagrody Nobla jest On w moim odczuciu szczególnym wzorem do naśladowania nie tylko w tym jak wiele wysiłku, nierzadko za cenę samego siebie, należy włożyć we wprowadzanie i osiąganie pokoju, ale także w braterskim podejściu do każdego człowieka. Moim zdaniem idea braterstwa i równości powinna być naczelną zasadą dla wszystkich tych, którzy pragną pokoju i zmian we współczesnym świecie określającym się mianem chrześcijańskiego, lecz niestety często przypominającego czasy Starożytnego Rzymu i Igrzysk.

 

Współczesny pokój w Orędziu Papieża Benedykta XVI

Z początkiem Nowego Roku Papież Benedykt XVI, wygłaszając Orędzie na 46 Światowy Dzień Pokoju odwołał się do słów '' Błogosławieni Pokój czyniący''(Mt 5,9). W swoim Orędziu Ojciec Święty podkreślił iż błogosławieństwa pochodzące od Jezusa są swoistego rodzaju obietnicami dla człowieka, który prowadząc godne życie zgodne z zasadami zawartymi w kartach Ewangelii powinien zawierzyć swoje życie. Papież podobnie jak jego poprzedik- Błogosławiony Jan Paweł II podkreślił iż słowa z Ewangelii wg św. Mateusza (por. 5,9) można w pewien sposób podzielić na dwie części. Pierwszą z nich jest błogosławieństwo dla tych którzy dbają o to by wprowadzić i podtrzymać pokój, natomiast druga brzmiąca'' albowiem zostaną nazwani Synami Bożymi'' zawiera w sobie obietnicę iż Bóg jako najlepszy Ojciec będzie ich solidarnie wspierał w działaniu niezależnie od tego w jaki sposób zostaną oni odebrani przez współcześnie lansujący medialny pogląd mody i nowoczesności świat.

Podsumowując moje rozważania na temat ludzi, ''Błogosławionych, którzy wprowadzają pokój'' (por. Mt 5,9) zgodzę się ze stwierdzeniem Papieża Benedykta XVI, iż pokój polega na życiu w zgodzie z Bogiem, własnym sumieniem, a co za tym idzie przede wszystkim samym sobą i dopiero potem drugim człowiekiem.

Z psychologicznego punktu widzenia wewnętrznie panujący pokój wpływa na utrzymanie dobrej równowagi psychicznej i pogodnych relacji z innymi ludźmi, co istotnie może zapewne pozytywnie przedstawić nie tylko wizerunek osoby która go wprowadza ale także wzmocnić istotę i znaczenie wprowadzania pokoju w otaczającym środowisku.

Mam nadzieję, że wprowadzanie pokoju i czynienie bezinteresownego dobra dla innych ludzi nie stanie się jedynie piękną pochodzącą z kart Biblii, książkową ideą ,lecz prawdziwą motywacją serca do wzrastania ku zmianom których może i moim zdaniem powinno dokonać młode pokolenie, które w myśl Jana Pawła II musi od siebie wymagać, choćby inni od niego nie wymagali niczego.

Katarzyna Oberda

Polub Plportal.pl:

Reklama