Episkopat: Od 1990 r. zgłoszono 382 przypadki wykorzystywania seksualnego małoletnich

Reklama

czw., 03/14/2019 - 14:52 -- koscielniakk

Konferencja Episkopatu Polski przedstawia raport dotyczący skali pedofilii w polskim Kościele. Od początku 1990 roku do 30 czerwca 2018 odnotowano 382 zgłoszone przypadki.

 

Konferencja prasowa, z udziałem m.in. abp Stanisława Gądeckiego, prymasa Polski Wojciecha Polaka i abp Marka Jędraszewskiego, odbywa się w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski.

Raport obejmuje wszystkie przypadki pedofilii zarejestrowane w polskim Kościele od 1990 roku, gromadzone przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. Zarejestrowane, czyli zgłoszone. Dyrektor instytutu ks. Wojciech Sadłoń przedstawił raport najpierw biskupom podczas zakończonego dzisiaj 382. zebrania plenarnego KEP.

Według raportu, doszło do 382 zgłoszonych przypadków, w tym 198 dotyczyło dzieci poniżej 15. roku życia, a 184 pomiędzy 15. a 18. rokiem życia.

Licząc także niepotwierdzone przypadki, doszło do 345 nadużyć seksualnych wśród dzieci poniżej 15. roku życia i 280 w drugiej grupie. Więcej przypadków dotyczyło małoletnich chłopców (58,4 proc.).

Przypadki pedofilii były zgłaszane głównie przez samych poszkodowanych (41,6 proc.) lub ich bliskich (20,9 proc.).

Wydaleniem ze stanu duchownego zakończyło się 25,2 proc. postępowań. Inne kary, takie jak suspensa, upomnienie kanoniczne czy zakaz pracy z małoletnimi, stanowiły 40,3 proc. 12,6 proc. spraw zostało umorzonych.

Raport dostępny jest tutaj.

Dane od 1990 roku

Dlaczego raport obejmuje lata 1990-2018? Wybór roku początkowego tłumaczy jezuita, ojciec Adam Żak, który jako pierwszy zajął się zbieraniem ankiet w ramach badania.

- Wybrałem rok 1990 na podstawie prostego doświadczenia. To był koniec komunizmu. My jako zakon, a jestem jezuitą, dostaliśmy kiedyś polecenie, żeby sprawdzić archiwa, czy nie ma przypadków wykorzystywania seksualnego - tłumaczy o. Żak.

Jak dodaje, nic wówczas nie znaleziono, więc przyjęto rok 1990 jako rok początkowy.

 

Zgłaszanie przypadków molestowania

"Przypadki zgłaszane były najczęściej przez osoby poszkodowane (41,6 proc.) lub ich bliskich (20,9 proc.). W 5,8 proc. wiedza pochodziła od organów państwa, a w 5,2 proc. przypadków z mediów. Osoby z parafii, czyli zarówno duchowni z parafii jak i świeccy zgłosili 5,2 proc. przypadków. Wiedza o 14,9 proc. przypadków pochodziła z innego źródła, takiego jak: dyrektor szkoły, pedagog, wychowawcy, opiekunowie dzieci oraz znajomi poszkodowanych, współbracia (w zakonach), klerycy, inni kapłani" - czytamy w komunikacie KEP.

Przekazane KEP dane zawierały również dane o postępowaniu, czyli tym, jakie działanie podjął Kościół.

95 proc. przypadków było procedowanych kanonicznie.

Wśród spraw zakończonych w postępowaniu kanonicznym 25 proc. doprowadziło do wydalenia sprawcy ze stanu duchownego. W przypadku 10 proc. doszło do uniewinnienia.

Od 1990 do 2018 roku ze wszystkich przypadków zgłoszonych do jednostek kościelnych obejmujących zarówno ofiary poniżej jak i powyżej 15. roku życia przypadków procedowanych przed organami państwa było 44,0%. Przypadków procedowanych przed organami państwa w toku postępowania na dzień zbierania danych było 19,6%* zaś zakończonych postępowań było 80,4%. Spośród zakończonych w procedowaniu przed organami państwa przypadków, 63,0% - czytamy w raporcie.

Diecezje i zakony

W diecezjach (nie wliczając 7 przypadków, w których liczba ofiar została określona jako "kilka" oraz 8 przypadków pornografii dziecięcej), łączna liczba ofiar poniżej 15. roku życia we wszystkich zgłoszonych przypadkach (również niepotwierdzonych) w latach 1990-2018 wynosiła 254.

W zakonach, nie wliczając 2 przypadków, w których liczba została określona jako kilka, 1 przypadek pornografii oraz 2 przypadki z brakami danych, łączna liczba ofiar we wszystkich zgłoszonych przypadkach poniżej 15. roku życia wynosiła 91. Zatem łącznie w diecezjach oraz zakonach (wyłączając wspomniane powyżej przypadki, w których nie dało się jednoznacznie ustalić liczby ofiar) liczba ofiar we wszystkich (również niepotwierdzonych) przypadkach poniżej 15 roku życia wynosiła 345.

Autor: 
Ł.SZ.
Źródło: 
Interia
Polub Plportal.pl:

Reklama