Europa liczy 5 milionów młodych bezrobotnych

Reklama

ndz., 02/07/2021 - 21:39 -- MagdalenaL

Osoby w wieku 15–24 lat są pierwszymi ofiarami kryzysu. Prawie 18,3% z nich jest bezrobotnych.

Młode osoby są pierwszymi ofiarami kryzysu gospodarczego w Europie: w pierwszymkwartale 2009 roku ich liczba sięgała 5 milionów. Po trzech latach malejącej się liczby, bezrobocie na nowo wzrosło wśród osób w wieku 15–24 lat: statystyki Eurostatujawniają, że 18,3% są bezrobotni. Stopa bezrobocia sięga 8,2% w Unii Europejskiej (+1,5% w porównaniu z 2008 rokiem).

W przeciągu roku bezrobocie młodych wzrosło o 3,7%. Wzrost pojawił się wszędzie oprócz w Bułgarii. W krajach bałtyckich jego postęp jest najbardziej spektakularny: + 17,2% na Łotwie (28,2), + 16,5% w Estonii (24,1), +14,1% na Litwie (23,6). Najniższy wzrost jest w Niemczech, +0,3% i 10,5% młodych bez pracy.

W Hiszpanii sytuacja est najbardziej niepokojąca (33,6% młodych jest dzisiaj bez pracy). A w Holandii jest sytuacja najmniej niesprzyjająca: 6% młodych bezrobotnych. Jeśli chodzi o stopę bezrobocia wśród młodych francuzów (22,3%), jest ona powyżej średniej europejskiej, podobnie jak ogólny poziom bezrobocia (9,3% w pierwszym kwartale, +1,7%).

Te dane potwierdzają powagę recesji: spadek PKB dwudziestu siedmiu krajów wyniósł -4,7% w pierwszym kwartale. Podczas gdy celem strategii lizbońskiej ustawionej w 2000 r., było osiągnięcie pełnego zatrudnienia w 2010 r., Europejski wskaźnik zatrudnienia (odsetek osób w wieku 15-64 lat posiadających pracę) wynosi obecnie 64,6%, czyli o jeden punkt mniej niż w 2008 roku.

Ten duży wzrost bezrobocia, zwłaszcza wśród młodych ludzi, wzmacnia krytykę wobec Komisji Brukselskiej. Członkowie Parlamentu Europejskiego zamierzają wywrzeć presję na José Manuel Barroso, panującego prezydenta i kandydata na własnego następcę, aby wezwać do bardziej zdecydowanych i skoordynowanych działań przeciwko kryzysowi gospodarczemu. Pan Barroso z pewnością będzie musiał uwzględnić kwestię zatrudnienia i ewentualnych środków zaradczych w programie, który ma przedstawić posłom do PE przed wznowieniem we wrześniu debaty w sprawie jego ponownej nominacji.

Gwałtowny spadek

Jego misja będzie trudniejsza, ponieważ prawie wszystkie parametry gospodarcze w Europie pozostają ujemne. Według danych Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia Komisji Europejskiej w pierwszych trzech miesiącach 2009 r. nastąpił gwałtowny spadek popytu krajowego, eksportu i inwestycji. Tylko Polska uniknęła pogorszenia koniunktury w tym okresie. Recesja była jednak głębsza, niż oczekiwano w Niemczech (-3,8%) i Wielkiej Brytanii (-2,4%), a Francja ograniczyła szkody (-1,2%).

Równie niepokojący jest fakt, że zaufanie konsumentów jest na najniższym poziomie, a obawy konsumentów dotyczące zatrudnienia pozostają bardzo wysokie. Zagraża to hipotetycznemu odzyskaniu środków. Eksperci wskazują na ostatni negatywny parametr: w najbliższych kwartałach spodziewany jest „znaczący" wzrost długoterminowej stopy bezrobocia.

Tłumaczyła Olivia Bukowska

Autor: 
Jean-Pierre Stroobants gazeta Le Monde
Źródło: 
lemonde.fr
Polub Plportal.pl:

Reklama