Ponad połowa ludzi w krajach rozwiniętych uważa, że w ciągu 10 lat dojdzie do kolejnej pandemii

Reklama

czw., 08/05/2021 - 20:43 -- MagdalenaL

Tytuł oryginalny: Ponad połowa ludzi w krajach rozwiniętych uważa, że w ciągu 10 lat dojdzie do kolejnej pandemii - najnowsze badanie

Ludzie w krajach rozwiniętych uważają, że pandemia o podobnej skali jak obecna pandemia koronawirusa powtórzy się w ciągu 10 lat. W badaniu przeprowadzonym przez Center For American Progress, przepytano ponad 11 tys. dorosłych z siedmiu głównych krajów G7, którymi są Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Japonia, Kanada, i Włochy. Przepytano również dorosłych w Australii. To wszystko, aby dowiedzieć się, co ludzie myślą o pandemiach. Ponad połowa respondentów we wszystkich z tych krajów odpowiedziała, że najlepiej zawsze być ostrożnym w kontaktach z ludźmi.

Wiele osób w krajach rozwiniętych wierzy, że pandemia, która wstrząsnęła światem powtórzy się. Taki jest wynik najnowszych badań przeprowadzonych przez Center For American Progress we współpracy z Global Progress oraz YouGov. Przed szczytem krajów G7 w czerwcu, przeprowadzono ankietę na ponad 11 tys. osobach. Ankietowano dorosłych ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Japonii, Kanady, Włoch oraz dodatkowo Australii. W rezultacie okazało się, że ponad połowa respondentów wszystkich tych krajów uważa, że kolejna pandemia o tej samej skali, co COVID-19 wystąpi w ciągu najbliższych 10 lat. Stany Zjednoczone najmniej obawiają się przyszłych pandemii, wynik to 54 proc. Ogólna średnia respondentów o takiej opinii to 61 proc. Z drugiej strony, Francja była najbardziej zaniepokojona sytuacją i aż 73 proc. respondentów obawia się takiego scenariusza, a w Japonii 65 proc.

Respondenci obawiają się również, że sytuacja COVID-19 może pozostać bez zmian. Na pytanie „Czy sądzisz, że koronawirus zmutuje i wróci w ciągu najbliższych 10 lat?” – 54 proc. osób we wszystkich ośmiu ankietowanych krajach odpowiedziało, że to możliwe. Po raz kolejny Stany Zjednoczone były krajem o najniższym odsetku osób zainteresowanych, wynoszącym 47 proc. Z kolei Japonia była krajem o najwyższym poziomie obaw, wynoszącym 65 proc.

Jednakże pandemia pomogła również ludziom wyciągnąć najważniejsze wnioski z tego wydarzenia, które odmieniło ich życie. Na pytanie „Jakie wnioski można wyciągnąć z obecnej pandemii?” odpowiedzi, które przodowały to: konieczność współpracy między krajami, konieczność szybkiego działania rządu oraz konieczność przygotowania się rządu na możliwość wybuchu kolejnej pandemii.

Z drugiej strony, istnieją pewne skutki, które mogą w przyszłości utrudnić współpracę międzynarodową. Pytanie brzmi: Jak bardzo ufamy innym? 62 proc. wszystkich respondentów stwierdziło, że najlepiej zachować ostrożność podczas interakcji z ludźmi. Respondenci z Włoch i Francji okazali się najbardziej sceptyczni i nieufni, odpowiednio 81 i 79 proc. Z drugiej strony, około jedna trzecia respondentów ze Stanów Zjednoczonych stwierdziła, że większości osobom można ufać.

Autor: 
Juliana Kaplan tłum. Zuzanna Niemczyk
Źródło: 
https://www.businessinsider.jp/post-239468
Dział: 
Polub Plportal.pl:

Reklama