O tym jak setki dzieci w muzułmańskim Pakistanie przymusowo deformuje się i zmusza do żebractwa

Reklama

wt., 01/18/2022 - 00:09 -- MagdalenaL

Tytuł oryginalny: '„Szczury z Shah Daulah”: O tym jak setki dzieci w muzułmańskim Pakistanie przymusowo deformuje się i zmusza do żebractwa'

Ortodoksyjna religijność, wiara w zabobony, a do tego powszechny analfabetyzm sprzyjają rozwojowi wyzysku w społeczeństwie. Jednym z najbardziej wstrząsających przykładów takiego wykorzystywania, wynikającego z religijnego dogmatyzmu, pochodzi z muzułmańskiego Pakistanu.

W kraju tym dzieci z mikrocefalią, rzadką chorobą układu nerwowego zwaną też małogłowiem, są sprowadzane do rangi zwierząt. Ludzie nazywają je „chuas”, czyli szczurami. Z wyglądu wyróżniają je wyjątkowo małe głowy, zaokrąglone żuchwy i zniekształcone czoła.

W Islamskiej Republice Pakistanu dzieci z mikrocefalią znajdują schronienie w świątyni Shah Daulah w Gujracie. Są czczone jako boskie istoty, a jednocześnie pozbawione ludzkiej godności. Bezpłodne kobiety z całego kraju przybywają tłumnie do świątyni, aby modlić się o urodzenie zdrowego dziecka. Inne pielgrzymujące tam osoby przynoszą swoje chore niemowlęta z nadzieją na polepszenie ich stanu zdrowia w przyszłości. Świątynia Shah Daulah jest bowiem uważana za dom płodności kobiet.

Wykorzystywanie dzieci pod przykrywką cudu „płodności”

Przybywające do Shah Daulah kobiety mogą liczyć, że ich modlitwy zostaną wysłuchane tylko pod jednym, niezwykle nieludzkim, warunkiem – muszą oddać swoje pierworodne dziecko pod opiekę świątyni. W przeciwnym razie kolejne dzieci, które urodzą, będą zdeformowane. Dlatego też pierwsze dziecko musi służyć jako jeden ze „szczurów z Shah Daulah”. Według doniesień, dzieci te nie mogą poznać swoich rodziców. Poddaje się je „sztucznej mikrocefalii”, tj. umieszcza się na ich głowach żelazne opaski, które zapobiegają normalnemu wzrostowi czaszki.

Następnie ubiera się je w zielone szaty i zmusza się do żebrania wokół terenu świątyni. Ponieważ pielgrzymi żyją w przekonaniu, że ignorowanie „szczurów z Shah Daulah” może sprowadzić na nich nieszczęście, rzucają im pieniądze. Dzieci te, pozbawione dostępu do edukacji i opieki rodzicielskiej, pozostawione są na łasce świątyni. Podobno również pakistańscy przestępcy zaczęli zamieniać dzieci w „szczury” w celu zdobywania pieniędzy. Wysyłają je oni na ulicę i zmuszają do żebrania z misami na ofiary w dłoniach.

Historia świątyni

Tło historyczne świątyni pomaga zrozumieć genezę trwającego po dziś dzień wykorzystywania dzieci. Według opowieści założyciel światyni, Shah Daulah, bardzo lubił zwierzęta. Zakładał żelazne hełmy na głowy dzieci dla celów estetycznych, miał bowiem upodobanie do nieprawidłowo rozwiniętych dzieci i wierzył, że są one istotami ludzkimi o nadzwyczajnych zdolnościach. Po śmierci tego sufickiego świętego zdeformowane dzieci nadal były z nim kojarzone, a więc chcąc kontynuować jego zwyczaje, snuto na ich temat zmyślone historie.

Gdy pominiemy jednak tradycyjne korzenie tego zjawiska i spojrzymy z perspektywy naukowej, dostrzeżemy, jakie znaczenie mają tutaj islamskie zwyczaje wpływające na sposób życia w konserwatywnym pakistańskim społeczeństwie. Podstawową przyczyną stojącą za tym problemem jest szalejący wskaźnik endogamii oraz małżeństw wśród kuzynostwa. Alarmujący brak opieki medycznej, instytucji na rzecz nieprawidłowo rozwiniętych dzieci, a także związana z tym ignorancja uwięziły podopiecznych świątyni Shah Daulah w życiu w nędzy.

Prawo pakistańskie i międzynarodowe

Zgodnie z § 328 pakistańskiego kodeksu karnego, porzucenie przez rodziców dziecka poniżej 12 roku życia jest przestępstwem. W świątyni Shah Daulah pierwsze dziecko przybywającej tam pary oddawane jest pierwszego lub drugiego dnia po urodzeniu. Poza tym, paragrafy 332 i 335 przewidują kary za oszpecanie funkcjonalnego narządu jakiejkolwiek osoby, a mimo to „sztuczna mikrocefalia” jest wciąż wykonywana i to pod pretekstem uczynienia bezpłodnych kobiet płodnymi. Ponadto zmuszanie dzieci do żebractwa jest zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności i grzywną w wysokości 100 000 PKR zgodnie z paragrafem 36 ustawy prowincji Punjab z dnia 2004 r. o porzuconych i zaniedbanych dzieciach.

Mimo że Pakistan jest państwem członkowskim ONZ i na mocy paragrafów 23 i 37 Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawach Dziecka z 1990 r. (UNCRC) ma obowiązek zapobiegania niegodziwemu znęcaniu się nad dziećmi pod przykrywką „tradycji”, niewiele, jeśli w ogóle, podjęto w tym zakresie wysiłków. Pociągnąć do odpowiedzialności za to należy brak świadomości społeczeństwa na temat łamania praw człowieka, współudział organów rządowych, a także Radę Ideologii Islamskiej.

Autor: 
tłum. Adam Chojnacki
Źródło: 
https://www.opindia.com/2020/06/rats-of-shah-dola-pakistan-exploitation-children-deformed-forced-to-beg/
Polub Plportal.pl:

Reklama