657 mln niepiśmiennych dzieci na świecie

Reklama

pon., 01/27/2020 - 21:07 -- Anonim (niezweryfikowany)

Mimo znaczącego wzrostu wskaźnika piśmienności na świecie, 657 mln dzieci wciąż nie potrafi pisać.

Od ubiegłego roku, decyzją ONZ, 24 styczeń jest obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Edukacji i dlatego zespół agencji Anatolia dokonał analizy stanu piśmienności zwłaszcza wśród ludzi młodych.

Chociaż w ostatnich latach w wielu krajach świata zauważalnie wzrósł poziom piśmienności, dane ONZ wskazują na to, że ciągle jeszcze 657 mln dzieci nie potrafi pisać, co stoi w sprzeczności z ich prawem do edukacji, zagwarantowanym Powszechną Deklaracją Praw Człowieka.

Mimo, że jak podaje raport, w krajach rozwijających się do szkół uczęszcza 91% dzieci w wieku wczesnoszkolnym, 57 mln dzieci na całym świecie w ogóle nie chodzi do szkół i nie ma dostępu do podstawowej edukacji.

Afryka Subsaharyjska i strefy wojny

Połowa dzieci nie chodzących do szkół mieszka na terenach Afryki Subsaharyjskiej, gdzie mniej niż 40% dziewcząt kończy szkoły średnie.

Około 50% dzieci nie chodzących do szkół mieszka w strefach wojny i na terenach, na których ciągle trwają konflikty zbrojne.

Przewodniczący ONZ- Tijjani Muhammad-Bande podał do wiadomości, że miliony dzieci w wielu krajach świata z różnych powodów nie może chodzić do szkół. Przyczyną są najczęściej bieda, konflikty zbrojne i zmiany klimatyczne.

"To straszne, gdy chociaż jedno dziecko nie może się uczyć. Naszym obowiązkiem jest udostępnienie edukacji wszystkim. Edukacja jest prawem każdego człowieka. Nikomu nie wolno jej zabraniać”, powiedział.

Kształcenie zawodowe jako element zrównoważonego rozwoju do 2030 roku jest jednym z celów ONZ. Ważne, by wszyscy zainteresowani próbowali robić co w ich mocy, żeby zwiększył się poziom piśmienności na świecie, zwłaszcza wśród ludzi młodych .

Według danych UNESCO, w co piątym kraju na świecie 12-letnią bezpłatną i obowiązkową edukację gwarantuje prawo.

 

Autor: 
Tłum. Emilia Liberda
Źródło: 
Agencija
Polub Plportal.pl:

Reklama