Wzrost liczby ludności na przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu lat

Reklama

wt., 06/04/2019 - 15:42 -- koscielniakk

W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat liczba ludności na terenie Szwecji wzrosła o 29 procent. Największy wzrost odnotowano na terenie takich gmin jak Botkyrka, Upplands-Bro oraz Värmdö.

- Młodsza struktura wiekowa w Sztokholmie jest niewątpliwie czynnikiem wpływającym na wzrost liczby ludności, mówi Gunnar Andersson, profesor nauk demograficznych Uniwersytetu Sztokholmskiego.

Gminą, na terenie której odnotowano największy przyrost liczby ludności jest Håbo. Od 1968 roku zwiększyła się ona niemal pięciokrotnie. Wśród innych gmin o największym współczynniku wzrostu liczby ludności przeważają te, które znajdują się w okolicach Sztokholmu.

-Fakt, że liczba ludności najszybciej wzrasta na terenach podmiejskich oraz w miastach akademickich nie powinien nikogo zaskakiwać. Współcześnie odchodzi się od uprawy rolnictwa na rzecz rozwoju przemysłu oraz usług, co także wpływa na to, że ludzie chętniej osiedlają się na terenach uprzemysłowionych oraz tych z łatwiejszym dostępem do usług, co przyczynia się z kolei do wzrostu liczby ludności na tych obszarach, mówi Gunnar Andersson, profesor nauk demograficznych Uniwersytetu Sztokholmskiego.

Zmiany w liczbie populacji w latach 1968-2018 (Źródło:Główny Urząd Statystyczny)Zdjęcie: SVT Design

,,Wiąże się to także z ilością wybudowanych nieruchomości”

Największy przyrost liczby ludności w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat odnotowano na terenie takich gmin jak Botkyrka, Upplands-Bro oraz Värmdö.

-Wzrost liczby ludności oraz ilość wybudowanych nieruchomości to dwa powiązane ze sobą czynniki. Od 1968 roku liczba ludności wzrosła nieznacznie, mówi Gunnar Andersson.

Ogólna liczba ludności na terenie Szwecji wzrosła o 29 procent. Przykładem gminy o wysokim wskaźniku wzrostu liczby ludności jest gmina Botkyrka. Zaludnienie na tym obszarze w przeciągu ostatnich pięćdziesięciu lat wzrosło o 325 procent.

-Jest to najprawdopodobniej efekt tak zwanego programu milionowego, który miał miejsce pod koniec lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku. W tym właśnie czasie liczba ludności na terenie tej gminy znacznie się zwiększyła, mówi Gunnar Andersson.

Danderyd oraz Sundbyberg to jedyne gminy na terenie Szwecji, w których odnotowano wzrost poziomu liczby ludności na poziomie poniżej średniej krajowej. W przypadku pierwszej z nich liczba ludności zwiększyła się o 5132 osoby, czyli o osiemnaście procent.

 

Im młodsze społeczeństwo tym większy wzrost liczby ludności

Według Gunnar Andersson niewątpliwie istotnym czynnikiem jest struktura wieku. Na obszarze terenów wiejskich średnia wieku mieszkańców jest zdecydowanie większa niż w przypadku terenów miejskich, co zdecydowanie wpływa na większy współczynnik urodzeń wśród mieszkańców miast.

Przykładem może być północna część Szwecji Norrland. Młodzi ludzie masowo emigrują, zaś starsi ludzie zostają. W przypadku Sztokholmu mamy do czynienia z zupełnie odwrotną sytuacją. Tutaj więcej ludzi przybywa, zatem mamy do czynienia ze społeczeństwem młodym. Należy jednak pamiętać, że struktura wiekowa ludności także ma wpływ na liczbę migracji.

Autor: 
Michelle Derblom Jobe/ Tłum. Sylwia Kałuża
Źródło: 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/sa-har-folkmangden-okar-senaste-50-aren
Polub Plportal.pl:

Reklama