Inicjatywa partnerstwa sektorów publiczno-prywatnego na rzecz zmniejszenia szkodliwego wpływu mody

Reklama

pt., 04/30/2021 - 09:22 -- MagdalenaL

Zdjęcie: Ksenia Chernaya / Pexels

Rząd oraz firmy afiliowane wymieniły się opiniami w celu uzgodnienia konsensusu, dzięki któremu starały by się zmniejszyć wpływ przemysłu odzieżowego na środowisko. Potwierdzono, że sektor publiczny i prywatny będą współpracować w celu zminimalizowania ilości odzieży wyrzucanej na śmietniska oraz osiągnięcia neutralności węglowej”. Tym samym ilość dwutlenku węgla emitowanego przy produkcji odzieży ma zostać sprowadzona do zera.

W spotkaniu, na którym miała miejsce burza mózgów, wzięło udział 11 firm, w tym producenci odzieży oraz firmy zajmujące się recyklingiem odpadów. W trakcie wymiany zdań minister środowiska Koizumi wypowiedział się następująco: „Wiele osób zwraca uwagę na fakt, że przemysł odzieżowy, z jego dużym obciążeniem na środowisko, nie może być dalej utrzymywany w obecnym stanie. W tej chwili najważniejszym jest, aby przejść od masowej produkcji oraz masowej kumulacji odpadów do przemyślanej produkcji, zakupów oraz recyklingu ubrań.”

Następnie przedstawiciele poszczególnych firm zaprezentowali wysiłki jakie podjęło każde z przedsiębiorstw na rzecz zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko. Dyskutowano o tym, jak promować zbiórkę odzieży używanej i jak zdobyć zrozumienie i aprobatę klientów dla produktów powstałych w wyniku recyklingu.

Podczas spotkania potwierdzono, że sektor publiczny oraz prywatny będą ściśle współpracować w celu osiągnięcia do 2050 roku „neutralności węglowej”. Zaplanowane działania pozwolą na zmniejszenie ilości odzieży, która jako odpad trafia na wysypiska. Co więcej, ilość dwutlenku węgla emitowanego przy procesach produkcyjnych ubrań ma zostać zredukowana praktycznie do zera.

W celu promowania wysiłków zmierzających do zmniejszenia wpływu mody na środowisko firmy odzieżowe postanowiły utworzyć nowe spółki typu joint venture. Ministerstwo Środowiska, we współpracy z odpowiednimi ministerstwami, będzie wspierać i promować to przedsięwzięcie.  

 

Autor: 
tłum. Wiktoria Piontek
Źródło: 
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210421/k10012987651000.html?utm_int=tokushu-web-detail_contents_news-related_005
Polub Plportal.pl:

Reklama