UKRAIŃCY STAWIAJĄ ROSZCZENIA ZWROTU NIERUCHOMOŚCI ZA "AKCJĘ WISŁA"

Reklama

sob., 05/02/2020 - 10:32 -- zzz

Mieszkający w Polsce Ukraińcy domagają się zwrotu nieruchomości należących rzekomo do nich przed akcją wysiedleńczą “Wisła”. Związek Ukraińców w Polsce podkreśla, że komunistyczna akcja zabrała mieszkanie ponad 140 tysiącom ich rodaków. Domagają się również innych przysług od państwa polskiego i naszych instytucji.

73 lata temu komunistyczne rządy Polskiej Republiki Ludowej przeprowadziły akcję o kryptonimie “Wisła”. Miała ona na celu przesiedlenie dziesiątek tysięcy Ukraińców z terenów dzisiejszej Polski, dzięki temu chciano odciąć działania UPA. W latach 1947-1950 na teren dzisiejszej Ukrainy zarządzanej wówczas przez Moskwę wysiedlono blisko 140 tysięcy osób.

“Skutki deportacji z ziem ojczystych w Polsce południowo-wschodniej na ziemie zachodnie i północne, pomimo upływu wielu dziesięcioleci, są wciąż odczuwane przez naszą mniejszość” – czytamy w oświadczeniu Związku Ukraińców w Polsce, które nazwali tą akcję zbrodnią komunistyczną, największą w dziejach Ukrainy.

Ich zdaniem akcja “Wisła” była czystką etniczną, która została potępiona przez polski Senat w 1990 roku. Powiedziano również, iż polskie państwo tylko częściowo naprawiły krzywdy rządów komunistycznych – “Większość postulatów zgłaszanych przez naszą społeczność nie została jednak zrealizowana” – napisał związek przedstawiając listę swoich żądań wobec państwa polskiego.

Piotr Tyma, przewodniczący ZUwP domaga się od polskiego Sejmu podobnej uchwały jak tej z 1990 przyjętej w Senacie, czyli nazwania akcji “Wisła” mianem niemającej żadnego uzasadnienia zbrodni komunistycznej.

Ukraińcy wystosowali również żądanie zwrotu nieruchomości ziemskich ich właścicielom lub ich potomkom, jeżeli zaśnie będzie takiej możliwości to polski rząd powinien uiścić odpowiednie odszkodowanie. Warto jednak zaznaczyć, że wysiedleńcy otrzymali wówczas nowe mieszkania i nieruchomości od władz komunistycznych.

Domagają się także od Instytutu Pamięci Narodowej odpowiedniego przeciwdziałania przeprowadzonej w ramach kampanii informacyjnej przeciwko uzasadnieniom deportacji ludności ukraińskiej obejmując cele historyczne, moralne i prawne. Chcą również, aby polskie państwo utworzyły instytuty kultury ukraińskiej na terenie Polski, gdzie mieszkają ówcześni Ukraińcy, uzasadniają to brakiem dostępu do ich tożsamości narodowej i kulturowej.

Za cel obrali sobie również ochronę prawną miejsc pochówku ukraińskich ofiar czystek etnicznych i żołnierzy ukraińskiego podziemia zbrojnego w miejscach, gdzie ich brakuje lub zostały zniszczone w latach 2015-2016. Warto przypomnieć, iż dla ZUwP w tej kategorii podziemia zbrojnego mieści się zbrodnicza Ukraińska Powstańcza Armia, odpowiedzialna za m.i. zbrodnie wołyńską.

Autor: 
ZZZ
Źródło: 
medianarodowe.com
Polub Plportal.pl:

Reklama