Europejski ranking morderców Żydów

Reklama

sob., 06/05/2021 - 14:18 -- zzz

Opowiem Państwu o tym, które z europejskich krajów obok Niemiec były zaangażowane w zagładę Żydów w czasie drugiej wojny światowej. Ten film zatytułowałem "Europejski ranking morderców Żydów". Gorąco zapraszam do oglądania.

TERROR W OKUPOWANEJ POLSCE

Podczas II wojny światowej w Polsce pod okupacją niemiecką stosowano terror. Obowiązywało wiele zarządzeń regulujących życie codzienne ludności cywilnej, a ich nieprzestrzeganie mogło skutkować drakońskimi karami. Zakazane były m.in. działalność polityczna i kulturalna, ubój zwierząt hodowlanych, czy nawet posiadanie radioodbiornika.

Sankcje, które groziły za pomoc Żydom, były zróżnicowane – od pobicia czy konfiskaty mienia, przez więzienie, roboty przymusowe i obóz koncentracyjny, aż po karę śmierci. Znane są przypadki wszystkich powyższych represji (zobacz rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej, opracowany przez Instytut Pamięci Narodowej). 

„Tej samej karze [śmierci – red.] podlega ten, kto takim żydom udziela świadomie schronienia lub im w inny sposób pomaga (np. przez udostępnienie noclegu, utrzymania, przez zabranie na pojazdy wszelkiego rodzaju itp.)”

Egzekucje wykonywane bez procesu i wyroku sądu, na miejscu, często przed domem ratujących były okrutnym przejawem terroru stosowanego przez okupantów. W egzekucjach takich ginęli zarówno Polacy, jak i ukrywający się Żydzi. Zdarzało się też, że takich mordów dokonywano publicznie, by wystraszyć lokalną społeczność.

 

W Europie tylko Polskie Państwo Podziemne karało śmiercią szmalcowników i donosicieli za wydanie obywateli polskiej narodowości żydowskiej w ręce Niemców

Armia Krajowa 

18 marca 1943 r. Kierownictwo Walki Cywilnej ogłosiło ostrzeżenie w sprawie szmalcowników, grożąc im surowymi karami i przypominając Polakom, że proceder ten jest formą kolaboracji z Niemcami:

„Każdy Polak, który współdziała z ich [Niemców – R. Sz.] morderczą akcją czy to szantażując lub denuncjując Żydów, czy to wyzyskując ich okropne położenie lub uczestnicząc w grabieży, popełnia ciężką zbrodnię wobec praw Rzeczypospolitej Polskiej i będzie niezwłocznie ukarany...”.

Wyroki polskich sądów podziemnych na szmalcownikach zaczęto wykonywać w drugiej połowie 1943 r., czyli w czasie kiedy przy życiu zostali tylko ukrywający się Żydzi. Z reguły były to sprawy konfidentów, którzy łączyli szantaż ludności żydowskiej z pracą na rzecz gestapo i na szkodę polskiego podziemia. Wymierzano im wyroki śmierci w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.

Pierwszy z nich wykonano na Bogusławie Janie Pilniku „za szantażowanie i wydawanie w ręce władz niemieckich ukrywających się obywateli polskich narodowości żydowskiej”.

 

Autor: 
zzz
Źródło: 
plportal.pl
video: 
Polub Plportal.pl:

Reklama