KOŚCIÓŁ OPUŚCIŁ SWOICH WIERNYCH W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA

Reklama

ndz., 04/12/2020 - 13:52 -- zzz

Kościół w czasie pandemii wykazał się absolutną niemocą w zakresie wsparcia materialnego wiernych. Gdzie podziały się pieniądze wpłacane przez tysiąc lat przez parafian?

Fundacja Owsiaka przekazał na cele związane z pandemią koronawirusa kilkadziesiąt milionów złotych, a tymczasem kościół poza nielicznymi wyjątkami, opuścił swoich wiernych w potrzebie i ogóle nie wspomaga parafian, a nawet prosi o wsparcie.

Jak finansowany jest Kościół w Polsce?

Z budżetu państwa corocznie przeznacza się ok. 1,2 mld zł na wynagrodzenia dla katechetów, a ok. 0,5 mld zł idzie na działalność edukacyjną Kościoła katolickiego. Fundusz Kościelny pochłania 150 mln zł. 

Majątek kościoła katolickiego w Polsce

143 534 231,41 zł oraz ponad pół tysiąca nieruchomości wartych ok. 5 mld zł. - tyle łącznie otrzymał Kościół Rzymskokatolicki w ramach Komisji majątkowej rozpatrujące sprawy zwrotu nieruchomości kościołom i innym związkom wyznaniowym. Nie przeszkadza to różnego rodzaju wspólnotom katolickim, parafiom i mediom narzekać na brak pieniędzy.

Kościół ma także bardzo duże miesięczne wpływy z tytułu dzierżawy ziemi przejętej w ramach działania Komisji majątkowej. Łącznie ma 76 tysięcy hektarów takich nieruchomości. Przy średniej cenie dzierżawy wg danych GUS w 2016 roku wynoszącej 916 zł za 1 ha przekłada się to na ponad 69 milionów złotych - co miesiąc. W Polsce istnieje około 10 000 parafii, czyli przeciętnie mielibyśmy około 6907 zł na parafię. A mówimy tylko o jednym z wielu stałych wpływów polskiego Kościoła.

Jest również fundusz Kościelny, wynoszący w Polsce obecnie około 160 milionów złotych rocznie. Razem z wpływami z dzierżawy ziemi rolnej, polski Kościół dysponuje zatem kwotą co najmniej 22 900 złotych miesięcznie, w przeliczeniu na parafię.

Do tej kwoty, należałoby również doliczyć płacone księżom pensje za nauczanie religii w szkołach. Pensje, które zgodnie z deklaracjami biskupów miały nie być pobierane a lekcje traktowane miały być jako forma ewangelizacji. Średnia pensja katechety w Polsce wynosi 3,7 tysiąca złotych. Do tego należy doliczyć jeszcze pensje kapelanów, których w ostatnim czasie zatrudniła chyba każda możliwa państwowa instytucja.

Tymczasem w polskich szpitalach i domach opieki w dalszym ciągu brakuje środków ochrony osobistej i wiele fundacji prowadzi zbiórki w celu ich zakupu.

Co robi polski kościół w czasie pandemii koronawirusa? Prosi wiernych o wsparcie!

Autor: 
zzz
Źródło: 
plportal.pl
Zagłosowałeś na opcję 'w górę'.
Polub Plportal.pl:

Reklama