We Francji trwa inwazja radykalnego islamu

Reklama

pt., 07/17/2020 - 06:30 -- zzz

Dziennikowi „Le Figaro” udało się dotrzeć do alarmującego raportu opracowanego przez komisję senacką, dotyczącego rozszerzania się islamu politycznego. Autorzy dokumentu wskazują, że we Francji „radykalizacja islamistów jest rzeczywistością odbijającą się na organizacji społeczeństwa”.

- Radykalny islamizm jest polimorficzny, przenika do wszystkich aspektów życia społecznego i dąży do narzucenia nowej normy społecznej, korzystając z wolności jednostki. Radykalnym islamem dotknięta jest cała Francja, z wyjątkiem Zachodu - ostrzega sprawozdawca, senator LR Jacqueline Eustache-Brinio (Val-d’Oise).

 

Wskazuje, że „dzisiaj we Francji ludzie są więzieni w areszcie domowym w imię standardu religijnego. Nie możemy tego zaakceptować. - Teraz lub nigdy, trzeba reagować, nie ma czasu na czekanie z odpowiedzią - alarmuje polityk.

 

Komisja została utworzona w listopadzie 2019 r. z inicjatywy grupy senatorów Republikańskich. W jej skład wchodzi 30 polityków. Przeprowadziła ona wywiady z przedstawicielami instytucji państwowych, członkami stowarzyszeń, naukowcami i liderami politycznymi, próbując stworzyć jak najpełniejszy obraz zagrożenia jakie stwarza dla Francji islam.

 

 „Francja, która nie jest zbieraniną mniejszości, ale narodem, nie może mieć doktryny racjonalnego usprawiedliwienia obecnej rzeczywistości” – napisano w raporcie. Senatorów niepokoi „rozszerzanie się zachowań, które zagrażają wspólnemu życiu, bezpośrednio naruszają wolność sumienia, równość mężczyzn i kobiet”. - Jesteśmy świadkami tworzenia w niektórych okręgach islamistycznego ekosystemu, gdzie żyje się tylko wśród swoich - podkreśla Jacqueline Eustache-Brinio.

 

Aby umożliwić Francji „stawienie czoła” i „powstrzymanie maszyny głoszenia islamskiej propagandy”, parlamentarzyści przedstawili 44 propozycje w dziedzinie gospodarczej, edukacyjnej, społecznej i kulturalnej. Senatorowie, odrzucając możliwość stosowania statystyk etnicznych przy określaniu polityki społecznej, domagają się lepszego szkolenia lokalnych urzędników wybieranych w wyborach lokalnych, a także przedstawicieli administracji publicznej, w kwestii sekularyzmu i radykalnego islamu.

 

Komisja domaga się także przywrócenia Międzyresortowej Misji Czujności i Walki z Wypaczeniami Sekciarskimi (Miviludes) oraz reaktywacji policji kultu, w szczególności do walki z „przestępstwami polegającymi na naruszeniu wolności sumienia”.

 

Autorzy raportu chcą zakazu działania na terenie Francji kaznodziejów z terrorystycznej grupy Bractwa Muzułmańskiego. Domagają się obowiązkowego przejrzenia dokumentów i materiałów stowarzyszeń o charakterze kulturalnym, zwłaszcza tych współpracujących z zagranicą. Komisja podkreśliła, że każde stowarzyszenie, które chce skorzystać z dotacji od władz lokalnych, musi również zobowiązać się do „podpisania karty zawierającej poszanowanie wartości Republiki”.

Senatorowie uważają, że należy stworzyć bazę danych dzieci i młodzieży uczących się w domu i w szkołach pozaumownych oraz zweryfikować wykształcenie tych, którzy ich nadzorują. Komisja wskazuje na konieczność kontroli tożsamości wszystkich pracowników mających kontakt z młodocianymi. Domaga się też - w dziedzinie sportu - „całkowitego zakazu demonstrowania propagandy politycznej, religijnej lub rasowej”, tak jak przewiduje to artykuł 50. Karty Olimpijskiej.

 

Autor: 
Franciszek L. Ćwik
Źródło: 
pch24
Polub Plportal.pl:

Reklama