Nie uczą się ani nie pracują

Reklama

pon., 12/20/2021 - 14:17 -- MagdalenaL

W Hiszpanii liczba młodych, którzy nie mają pracy ani nie studiują zawsze była skandalicznie wysoka, ale tym razem nabiera większego dramatyzmu, bo po kilku latach znów zaczęła rosnąć. 

Hiszpania nie tylko odwróciła w 2020 r. spadek, który był rejestrowany od 2016 r., ale także uplasowała się na drugim miejscu wśród krajów OECD, strącając z niego Grecję.

19,9% młodych ludzi w Hiszpanii w wieku od 18 do 24 lat nie pracuje w żadnym zawodzie, wyprzedzają ich tylko Włochy mające  24,8% - tak wynika z raportu Education at a Glance 2021 opublikowanego przez OECD. 

Pandemia pogłębiła dwa problemy systemowe, z którymi zmaga się Hiszpania i które utrudniają jej rozwój i wpływają niekorzystnie na jej średnią, która znajduje się powyżej średniej europejskiej: trudności z wejściem na rynek pracy i wysoki wskaźnik młodych ludzi, którzy porzucają naukę. 

Co więcej, nierówność płciowa dotycząca tej kwestii, tylko pogarsza cały jej obraz.

W latach "boomu" hiszpański model produkcji stworzył iluzję łatwej pracy, która przyciągnęła wielu młodych ludzi, którzy bez zastanowienia porzucili edukację, zwłaszcza w regionach, w których były silnie zakorzenione sektory takie, jak turystyka, budownictwo i usługi.

Jednak kiedy ta rzeczywistość wyparowała, odsłoniły się ponownie pewne gigantyczne ogniska bezrobotnej młodzieży. Mają one w Hiszpanii charakter strukturalny, są powiększane przez dużą liczbę ludności bez wykształcenia i dają się dotkliwie odczuć w czasach kryzysu gospodarczego.

W ostatnich latach, w gorączce ożywienia, liczba młodych ludzi niepracujących i nie kształcących się spadała, choć nadal znajdowała się powyżej średniej europejskiej i OECD. 

Niedawno ujawnione dane pokazują spowolnienie tego spadku w roku pandemii, która dotknęła wiele państw na świecie, ale szczególnie zaszkodziła Hiszpanii ze względu na jej fatalną sytuację strukturalną. Po raz kolejny bolesny jest fakt, że problem ten, jak prawie zawsze, poważniej krzywdzi kobiety, które były zmuszone zostać w domu i zająć się dziećmi, co utrudniło zarówno ich rozwój edukacyjny, jak i zawodowy.

Każdy postęp gospodarczy i społeczny kraju potrzebuje zaangażowania najmłodszych w zobowiązania, które ustanawiają pakt pokoleniowy na rzecz utrzymania państwa opiekuńczego i sprzyjania indywidualnemu i zbiorowemu rozwojowi na korzystnych warunkach. 

Rynek pracy w Hiszpanii nie wprowadził jeszcze wystarczających mechanizmów umożliwiających włączenie dużej części młodych ludzi o niższej sile nabywczej, nie zdołał zredukować niepewności i do tego dochodzi inny rynek - mieszkaniowy, obciążony niedostępnymi lub nierealnymi dla tej grupy wiekowej cenami. 

Z diagnozy raportu OECD wynika, że należy jak najszybciej znaleźć dla nich rozwiązanie, gdyż znajdują się w sytuacji bez wyjścia i są pogrążeni w bierności, niskiej samoocenie i poczuciu społecznego nieistnienia, co nie sprzyja ich integracji w przyszłości ze strukturą społeczną.

Nie jest to najbardziej widoczny problem w społeczeństwie hiszpańskim, ale dotyczy każdej z rodzin, która ma w domu młodego człowieka, który nie studiuje ani nie pracuje.

Autor: 
Tłumaczenie: Klaudia Jamróg
Źródło: 
https://elpais.com/opinion/2021-09-18/ni-estudian-ni-trabajan.html
Polub Plportal.pl:

Reklama