Wysoki urzędnik Europejskiego Banku Centralnego zaleca globalne ograniczenia na rynku kryptowalut

Reklama

wt., 05/03/2022 - 12:19 -- MagdalenaL

Wysoki urzędnik Europejskiego Banku Centralnego wezwał do międzynarodowej koordynacji, w celu uregulowania sektora kryptowalut i zaapelował o ograniczenia na tym rynku.

 

Fabio Panetta oświadczył, że nieuregulowany rynek kryptowalut stwarza ryzyko utraty stabilności finansowej, i że decydenci polityczni nie powinni pozostawiać tego problemu bez kontroli.

„Nadszedł czas, by upewnić się, że kryptoaktywa są wykorzystywane wyłącznie w przejrzystych  i uregulowanych granicach” – powiedział Panetta w poniedziałek w trakcie przemowy na Uniwerytecie Kolumbia. „Powinniśmy działać szybciej jeśli chcemy mieć pewność, że kryptoaktywa nie wywołają bezprawnego szału podejmowania ryzyka”.

„Ale nasze działania będą skuteczne tylko wtedy jeśli  towarzyszć im będą ambitne działania prowadzone przez  naszych międzynarodowych  partnerów” – powiedział.

Panetta zasugerował, by kryptowaluty podlegały tym samym stadardom, co pozostałe aktywa finansowe i zaproponował objęcie transferów kryptowaluty w systemie peer-to-peer zakresem przepisów, dotyczących przciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ostrzegł, że kryptoaktywa mogą być wkorzystane do uchylania się od płacenia podatków lub obchodzenia sankcji.

 

Powiedział także, że opodatkowanie kryptowalut  powinno być zgodne z innymi instrmentami i obejmować wszystkie jurysdykcje. Dodał, iż należy wprowadzić obowiązek raportowania transakcji powyżej określonego progu. Poruszył też kwestię możliwości wyższego opodatkowania niektórych kryptoaktywów, takich jak te oparte na PoW (proof of work,) do których należy bitcoin, mających tendencję do bycia bardziej energochłonnymi. Panetta wezwał do uregulowania płatności w systemie peer-to-peer z powodu ryzyka omijania przepisów w tym systemie.

Większa jawność i przejrzystość rynku kryptowalut doprowadzi w konsekwencji do lepszej ochrony klientów – zauważył Panetta. Stwierdził również, iż zmienność i płynność kryptowalut oznacza, że ich profesjonalni operatorzy powinni przestrzegać zasad postępowania w celu ochrony inwestorów detalicznych.

„Potrzebujemy globalnie skoordynowanych działań regulacyjnych odnoszących się do takich kwestii, jak wykorzystanie kryptowalut w nielegalnej działalności transgranicznej lub ich wpływ na środowisko” – powiedział Panetta.

Porównał nieuregulowaną naturę kryptowalut do dzikiego zachodu i do rynku kredytów hipotecznych zwiększonego ryzyka, który doprowadził do światowego kryzysu finasowego w 2008r.

„Z powodu braku właściwej kontroli, kryptoaktywa stwarzają przestrzeń do spekulacji obiecując szybkie i wysokie zyski oraz wykorzystując luki prawne, które pozostawiają inwestorów bez ochrony” – powiedział.

Jego obawy podziela Międzynarodowy Fundusz Walutowy. W swoim zeszłotygodniowym raporcie na temat globalnej stabilności finansowej MFW wezwał decydentów  do wypracowania kompleksowych standardów światowych dla kryptoaktywów i do skoordynowania  regulacyjnego podejścia z innymi podmiotami na całym świecie.

Autor: 
Autor tłumaczenia: Agnieszka Żółty / Autor: Hamza Fareed Malik
Źródło: 
Źródło tekstu i obrazu: https://markets.businessinsider.com/news/currencies/top-ecb-official-urges-crypto-crackdown-to-avoid-lawless-frenzy-2022-4
Dział: 
Polub Plportal.pl:

Reklama