ZSRR u schyłku ery Stalina. Klimatyczny, kolorowy materiał z 1953 r.

Reklama

Reklama