Jakość życia w Chorwacji

Reklama

pt., 07/24/2020 - 16:30 -- AleksandraJ

Po przedstawieniu finalistów w kategoriach edukacji i demografii oraz ekonomii, podsumowujemy całą historię trzecią, najbardziej złożoną kategorią - jakością życia.

 

Wisienka na torcie

Tym, co nadaje tej kategorii szczególną wartość dodaną i wagę, jest fakt, że uwzględniliśmy i samych obywateli, ich postawy i priorytety, które powinny być głównym motywem i motorem wszystkich administracji miasta. Uważamy tę kategorię za wisienkę na torcie naszego wyboru najlepszych miast, ponieważ o ile sukces w prowadzeniu miasta z najlepszymi wskaźnikami ekonomicznymi i demograficzno-edukacyjnymi w kraju jest najlepszym osiągnięciem, to wybitnym jest osiągnięcie najlepszych wyników we wszystkich tych dziedzinach.

Obywatele oceniają swój rząd miasta co cztery lata w wyborach, ale nadal istnieją obszary, w których utrzymają się całkowicie nieudani burmistrzowie, ale z silnym zapleczem partyjnym, których obywatele wcale nie są zadowoleni z sytuacji w mieście. Na szczęście jest coraz mniej takich środowisk, a zeszłoroczne wybory lokalne pokazały, że nie ma już bezpiecznych twierdz partyjnych i obywatele wreszcie zaczęli domagać się wyników.

Potrzeby i priorytety

Obywatele mają okazję ocenić starania rządzących i mogą to zrobić co cztery lata. My chcemy tym wyróżnieniem zwrócić uwagę urzędu miasta na podstawię ich egzystencji zawodowej i politycznej, czyli na potrzeby i priorytety oraz poczucie satysfakcji wśród obywateli.

Agencja Ispos przeprowadziła zatem ankietę na ponad 1000 mieszkańców, którzy odpowiedzieli na pytania o ich wymogi wobec jakości życia w ich mieście. Na podstawie ich odpowiedzi porównaliśmy wskaźniki miast w aż 26 różnych parametrach i uzyskaliśmy ranking tych, które zapewniają swoim mieszkańcom najlepszą jakość i standard życia. Porównaliśmy między innymi średni dochód ludności, wskaźnik ubóstwa, bezrobocia i zatrudnienia, wskaźnik zadłużenia, wskaźnik podatkowy, efektywność administracji miasta, dotacje na edukację, liczbę dzieci przypadających na nauczyciela przedszkola i uczniów na nauczyciela szkoły podstawowej. Świadczenia dla noworodków. Ponadto, ponieważ ankietowani obywatele wskazali na to jako ważne, przeanalizowaliśmy również zobowiązania miast wobec kwestii ochrony środowiska, rekreacji i sportu, kultury i usług komunalnych. Wreszcie wskaźnik przemieszczania i starzenia się ludności.

Puentą i celem tego projektu i wyboru jest nagradzanie najlepszych i zachęcanie ich do bycia jeszcze lepszymi oraz podkreślanie ich jako przykładów, aby motywować wszystkich innych, zwłaszcza tych na dole skali, do zmiany polityki i zapewnienia lepszych warunków życia dla swoich obywateli poprzez inne planowanie budżetu. Dlatego wyróżniamy tylko 15 najlepszych miast, po pięć finalistów w kategoriach małych, średnich i dużych miast. To, co od razu rzuca się w oczy, to fakt, że aż 11 z 15 finalistów to miasta nad morzem, a w małej kategorii są to, z wyjątkiem jednego, wszystkie miasta wyspiarskie!

W trzech kategoriach

Oprócz Novigrada, małe miasta, w których najlepiej się żyje to Cres, Hvar, Krk i Novalja. W średnich to Labin, Opatija, Porec, Rovinj i Umag. Większe miasta, poza Dubrownikiem, choć znajdujących się na kontynencie to Koprivnica, Samobor, Varaždin i Zagreb.

Podobnie po przedstawieniu finalistów w kategoriach ekonomii oraz edukacji i demografii widzimy, że niektóre miasta występują w wielu kategoriach. Tak więc Dubrownik, Samobor, Rovinj i Varaždin były w finale najlepszych miast w gospodarce, a Novigrad, Poreč i Umag weszły do ​​finałów we wszystkich trzech kategoriach.

Finaliści w tej kategorii w kolejności alfabetycznej: Dubrownik, Koprivnica, Samobor, Varaždin i Zagrzeb.

Dubrownik

Na początku ubiegłego roku światowe media zaczęły pisać o Dubrowniku jako mieście, którego należy unikać z powodu nieznośnych tłumów, dlatego narastało niezadowolenie mieszkańców. Po przejęciu przez Mato Frankovica funkcji zarządzania miastem, zdecydował on o ustanowieniu równowagi między turystyką a życiem codziennym i skoncentrował się na interesach mieszkańców i poprawieniu jakości życia w mieście. Otworzył przestrzenie publiczne wypełnione ogródkami gastronomicznymi czy punktami sprzedaży. Nastąpił silny zwrot w kierunku odpowiedzialnego zarządzania destynacją, dlatego świat i media coraz częściej podkreślają Dubrownik jako lidera zrównoważonej turystyki.

Koprivnica

Jakość życia w Koprivnicy znajduje odzwierciedlenie głównie w silnych wskaźnikach ekonomicznych, które sprawiają, że jest to jedno z najbardziej rozwiniętych chorwackich miast. Koprivnica jest jednym z niewielu miast, które nie generują dodatkowego opodatkowania, a cena wody i inne koszty ogólne należą do najniższych w Chorwacji. Stale inwestuje w przedsiębiorczość i rzemiosło. Znaczne środki inwestuje się w edukację, dlatego w szkołach podstawowych wprowadzono robotykę. Wszyscy studenci studiów stacjonarnych mają prawo do stypendium, a w Koprivnicy znajduje się najmłodszy chorwacki uniwersytet - Uniwersytet Północny. Naszym celem jest służenie obywatelom i zapewnianie im jak najlepszych warunków życia - ogłosił burmistrz Mišel Jakšić.

Samobor

Miasto Samobor jest jednym z nielicznych w Chorwacji, które notuje stały wzrost liczby ludności i spadek liczby bezrobotnych. Jest to duże miasto, które nie ma dodatkowego opodatkowania i od lat jest jednym z najbezpieczniejszych w kraju. Pokazaliśmy, jak można postępować bez dodatkowych obciążeń dla obywateli - zwraca uwagę burmistrz Krešo Beljak, który uważa jedno z największych osiągnięć umieszczenie przez matki Samobora na liście najlepszych miast dla dzieci do dorastania. Uczniowie szkół podstawowych mają bezpłatne podręczniki, emeryci dodatki świąteczne i wielkanocne, stypendia i największe centrum młodzieżowe do dyspozycji. Zwiększono świadczenia dla dzieci i wdrażany jest eksperymentalny program „Szkoła do życia”.

 

Varaždin

Dzięki rozwiniętemu systemowi edukacji, bogatemu życiu w aspekcie sportu kultury i społeczeństwa, udanej gospodarce i zachowanemu środowisku, Varaždin słusznie nosi nazwę miasta dostosowanego do człowieka, a wyjątkowo wysokie zatrudnienie i ciągły wzrost dochodów przyczyniają się do komfortowego życia. Zachowali rzemiosło, rozwój małego biznesu nasila się. Dziesięć lat temu Varaždin był miastem o najlepszej jakości życia w Chorwacji. To rezultat naszego zobowiązania do skoncentrowania wszystkich działań na poprawie jakości życia, w szczególności młodych ludzi, dlatego Varaždin wszedł do ostatecznej selekcji Europejskiej Stolicy Młodzieży 2021 - mówi burmistrz Ivan Čehok.

Zabrzeb

Aby podnieść jakość życia swoich mieszkańców, miasto Zagrzeb wdraża setki środków we wszystkich segmentach społeczeństwa, od edukacji, kultury i sportu po politykę demograficzną, z szeregiem programów społecznych i zdrowotnych skierowanych do różnych grup. Wiele obiektów rekreacyjnych i sportowych, boisk sportowych, placów zabaw, basenów i odpowiednich programów miejskich zapewnia wysokiej jakości wybór dla każdego obywatela. Programy wsparcia przedsiębiorczości i rzemiosła, rozwoju gospodarczego, innowacyjnych technologii, a także nowe programy zatrudnienia i partnerstwa ze stowarzyszeniami i społeczeństwem obywatelskim również okazały się bardzo skuteczne.

Labin, Opatija, Porec, Rovinj i Umag walczą o prestiżową nagrodę w kategorii średnich miast.

Labin

Liczne inwestycje, inwestycje w turystykę i tworzenie nowych miejsc pracy w strefie biznesowej doprowadziły do ​​prawie pełnego zatrudnienia w Labinie. W sierpniu w mieście było tylko 163 bezrobotnych, co stanowi mniej niż 3 procent. - Nawet najbardziej rozwinięte miasta europejskie nie mogą się pochwalić takimi danymi. Możemy, a przy takim zarządzaniu i codziennej poprawie warunków życia planujemy kontynuować to dalej w przyszłości - mówi burmistrz Valter Glavčić. Skupiają się na młodzieży, dzieciach, młodych rodzinach i osobach starszych. Intensywnie przeprowadzają remont instalacji elektrycznej szkół, przedszkoli i budynków mieszkalnych, od jesieni nie będzie trzeba już czekać na miejsce w przedszkolach.

Opatija

Przez wiele lat Opatija była doceniana za inwestycje w potrzeby publiczne i finansowanie wielu dodatkowych programów, zwłaszcza dla dzieci, młodzieży i emerytów. W tegorocznym budżecie przydziały w Opatiji wzrosły o kolejne 10 milionów kun. Są krajowymi rekordzistami pod względem alokacji świadczeń dla noworodków, co drugie, trzecie i następne dziecko w rodzinie ma bezpłatne zakwaterowanie w przedszkolu, a rodziny z czwórką lub więcej dzieci otrzymują roczny zasiłek jednorazowy. Wszyscy uczniowie szkół podstawowych otrzymują bezpłatne podręczniki, podręczniki są współfinansowane dla uczniów szkół średnich, a ponad 700 000 kun przeznacza się na stypendia dla uczniów i studentów oraz na dotacje do transportu.

Poreč

Poreč to miasto dostosowane do człowieka, w którym każdy może znaleźć swoje miejsce, miasto bez dodatkowego opodatkowania i charakteryzujące się dużą wrażliwością społeczną - mówi burmistrz Loris Peršuric. Stopa bezrobocia w ubiegłym roku wyniosła 3,9 procent, a w sezonie letnim spadła poniżej 1 procenta. W ciągu czterech lat przedsiębiorcy z Poreca utworzyli tysiąc nowych miejsc pracy, a w samym ubiegłym roku do miasta przeprowadziło się 400 nowych mieszkańców. Trwa realizacja jednego z największych projektów unijnych, budowa systemu odwadniającego z oczyszczaniem, ukończenie obwodnicy Poreca, a w ciągu czterech lat w aranżację plaż zainwestowano prawie 10 milionów kun. Prawie milion kun rocznie przeznacza się na dodatkowe zespoły pogotowia ratunkowego.

Rovinj

W Rovinju wprowadzono szereg środków mających na celu osiągnięcie wysokiej jakości życia mieszkańców, tak więc na przykład tylko w celu utrzymania parku leśnego Zlatni rt - Punta Corrente, „salonu” Rovinja i ich gości, przeznacza się milion kun rocznie. Zapewniane są również jednorazowe korzyści dla noworodków, rozdawane pakiety upominkowe z artykułami spożywczymi i higienicznymi około 400 tys. obywatelom, subsydiowane są koszty mieszkania, posiłki szkolne i transportu dla uczniów szkół średnich oraz zapewniana jest jednorazowa pomoc emerytom o niższych emeryturach. Wszystkie dzieci mają miejsce w żłobkach i przedszkolach, a w samym 2018 r. na remont szkół przeznaczono milion kun.

Umag

Umag jest jednym z najbardziej pożądanych miast do życia, co jest doceniane przez wielu cudzoziemców, którzy je odwiedzają. Lokalne podatki i świadczenia są średnio najniższe na Istrii, wszystkie dzieci mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie w przedszkolach, studenci otrzymują bezpłatne podręczniki i transport, a także zajęcia na jedną zmianę i dłuższe pobyty. Budowane są nowe szkoły i przedszkola, a jako jedyne takie miasto w Chorwacji Umag samodzielnie rozpoczął projekt budowy szkoły średniej. Przydzielił ponad 20 mieszkań uboższym rodzinom. Naliczamy wzrost wskaźnika urodzeń i coraz więcej obywateli Chorwacji, którzy chcą spędzić życie w Umagu, mieście, będącym modelem warunków społecznych - zwraca uwagę burmistrz Vili Bassanese.

Finalistami w grupie małych miast są Cres, Hvar, Krk, Novalja i Novigrad.

Cres

Większość mieszkańców Cresu żyje dobrze z turystyki i rolnictwa, niewielu jest bezrobotnych, czego dowodem jest silna działalność gospodarcza oraz dane dotyczące 260 zarejestrowanych rzemiosł i firm na mniej niż 3000 mieszkańców. Miasto Cres z roku na rok odnotowuje wzrost liczby uczniów pierwszej klasy, ale także całkowitej liczby uczniów, którzy mają zapewniony dłuższy pobyt, przedszkola mają zapewnione miejsca i najwyższe standardy pedagogiczne dla wszystkich dzieci, a tym z okolic finansuje nawet transport do przedszkola. Zwiększyły one wysokość świadczeń dla niemowląt, a rodzice mieszkający w okolicznych miejscowościach mają również prawo do świadczenia w wysokości 2000 kun. W szkołach klasy wyposażone są w inteligentne tablice, komputery i tablety, a także wprowadzono e-katalog.

Hvar

Ze względu na specyfikę życia na wyspie, miasto Hvar kładzie nacisk na główne priorytety połączeń transportowych, zdrowia, edukacji, sportu i kultury. Oprócz projektów aranżacji wybrzeża, promenady, dróg, placów zabaw dla dzieci i sportu, rozpoczęto także budowę centrum sportowo-rekreacyjnego i portu sportowego. Pokrywają one koszty mieszkania dla obywateli zagrożonych społecznie i zapewniają jednorazowe świadczenia, a także świadczenia dla niemowląt i prezenty dla dzieci w wieku przedszkolnym, którym współfinansują zakwaterowanie. Istnieją również bonusy świąteczne dla emerytów, pomoc dla Miejskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża oraz stypendia dla uczniów i studentów, na które przeznaczono około 1,1 miliona kun. Są w czołówce pod względem inwestowania w kulturę.

Krk

Jednym z głównych celów miasta Krk jest podniesienie jakości życia jego mieszkańców, a nasze projekty w zakresie infrastruktury społecznej, przedszkola, żłobka, dwóch szkół podstawowych i hali sportowej z pewnością przyczyniły się do poprawy jakości życia w mieście, w którym średnia narodzin dzieci z ostatnich dziesięciu lat wzrasta, co jest uznawane za pożądane i wysoko cenione środowisko do życia - mówi burmistrz Darijo Vasilic. Nawiasem mówiąc, Krk jest jednym z zaledwie dziewięciu chorwackich miast z pozytywnym wzrostem naturalnym. Oprócz inwestycji w infrastrukturę komunalną powstaje około 30 mieszkań POS (programy mieszkalne) dla młodych rodzin, realizowany jest projekt budowy przedszkola, a miasto dofinansowuje zakwaterowanie w przedszkolach, podręczniki i stypendia.

Novalja

Dzięki pozytywnym trendom gospodarczym w ostatnich latach Novalja staje się coraz bardziej pożądana do życia, szczególnie dla młodych rodzin. To miasto bez dodatkowego opodatkowania, o wysokich dochodach budżetowych i ciągłym wzroście liczby pracowników. Zwiększono zapomogi dla noworodków, finansowane są konsultacje z psychologami i logopedami w przedszkolu i logopedami w szkole podstawowej. Zachęcane są małe i średnie firmy i budowany jest pierwszy inkubator przedsiębiorczości na wyspie. Pogotowie ratunkowe składa się z 5 zespołów ratunkowych T-1 (lekarz + sanitariusz), których liczba rośnie w lecie. Novalja stanowi bezpieczne i stabilne środowisko, o czym świadczy fakt, że duża liczba młodych rodzin przeprowadziła się do nas - mówi burmistrz Ante Dabo.

 

Novigrad

Od lat Novigrad otrzymuje w różnych analizach tytuł jednego z najprzyjemniejszych miast do życia i biznesu, a także systematycznie podnosi jakość życia, inwestując w infrastrukturę i wspierając gospodarkę. Jest na chorwackim szczycie pod względem inwestowania w określone segmenty działań społecznych, od sportu i rekreacji po edukację przedszkolną, wykształcenie i politykę demograficzną. Standard społeczny wszystkich kategorii naszych współobywateli jest dla nas szczególnie ważny, ponieważ mamy świadomość, że to ulepszenie społeczne stwarza poczucie satysfakcji, bezpieczeństwa, a nawet przynależności do społeczności - mówi burmistrz Anteo Milos. Wszystkie ważne drogi zostały lub są w trakcie remontu.

Autor: 
Anna Nowakowska
Źródło: 
https://novac.jutarnji.hr/aktualno/ovo-je-15-hrvatskih-gradova-u-kojima-se-najbolje-zivi-vecina-se-nalazi-na-obali/7883502/
Polub Plportal.pl:

Reklama