Proces nadania obywatelstwa: dlaczego niektórzy obcokrajowcy czekają na nie 10 lat, a inni mniej?

Reklama

czw., 01/21/2021 - 18:07 -- MagdalenaL

Zdjęcie paszportu hiszpańskiego

Karta Natury (Carta de Naturaleza) – jedna z form uzyskania obywatelstwa hiszpańskiego w drodze wyjątku, która nie podlega ogólnym zasadom postępowania administracyjnego. O jej przyznaniu decyduje rząd na mocy dekretu królewskiego.

Wielu obcokrajowców, którzy od lat mieszkają w Hiszpanii rozważa ubieganie się o obywatelstwo, ponieważ jest to zależność, która daje obywatelom prawa i obowiązki. Jednak nadanie obywatelstwa hiszpańskiego jest procesem obarczonym biurokracją i trudnościami. Tymczasem tysiące osób zostaje zwolnionych z udziału w sprawach publicznych, takich jak wybory powszechne czy aspirowanie na posadę urzędnika.

Cudzoziemcy, którzy ubiegają się o obywatelstwo hiszpańskie, stają przed procedurą i terminami, które zwykle trwają bardzo długo. Dodatkowo w Hiszpanii dochodzą opóźnienia w postępowaniu i rozstrzyganiu spraw. Opóźnienia, które ciągną się od 2019 roku, skomplikowały się jeszcze bardziej wraz z nadejściem pandemii COVID-19. W rzeczywistości minister sprawiedliwości, Juan Carlos Campo, przyznał w czerwcu 2020 roku, że sytuacja w rejestrach cywilnych jest zablokowana.

Owe „zablokowanie” nie dotyczy jednak osób takich jak brytyjski pianista James Rhodes – który mieszka w Hiszpanii od 2017 roku i w ostatnim tygodniu 2020 roku otrzymał obywatelstwo - czy sportowców takich jak Ansu Fati, Lionel Messi czy Nikola Mirotic. W tych przypadkach, to rząd nadał obywatelstwo i uczynił to na podstawie Karty Natury. Wyjątkowe nadanie obywatelstwa odbywa się poprzez zatwierdzenie dekretów królewskich w Radzie Ministrów. Procedura ta uważana jest za niesprawiedliwą i zawsze wywołuje kontrowersje i oburzenie wśród osób, które przez wiele lat zmagają się z papierkową robotą i wydają pieniądze na opłaty, testy i procedury w celu uzyskania obywatelstwa.

Jakie są limity czasowe na uzyskanie obywatelstwa?

Generalną zasadą, aby jakikolwiek obcokrajowiec mógł ubiegać się o obywatelstwo jest warunek mieszkania w Hiszpanii przez 10 lat bez przerwy z pozwoleniem na legalny pobyt. Jednak istnieją inne sposoby, które pozwalają na szybsze nabycie obywatelstwa oraz zależne jest to również od układów zawartych między poszczególnymi krajami.

Dla osób, które uzyskały status uchodźcy jest to pięć lat; dwa lata jeśli są obywatelami krajów iberoamerykańskich, Andory, Filipin, Gwinei Równikowej, Portugalii lub osób pochodzenia sefardyjskiego. Z drugiej strony, okres czasowy jest krótszy – rok – dla tych, którzy poświadczą, że urodzili się na terytorium Hiszpanii; dla tych, którzy pozostają pod opieką obywatela Hiszpanii bądź instytucji hiszpańskiej; dla wdowca lub wdowy po obywatelu Hiszpanii; dla osób, które przez rok pozostawały w związku małżeńskim z Hiszpanem/Hiszpanką lub dla tych, których rodzice lub dziadkowie są pochodzenia hiszpańskiego, nawet jeśli urodzili się poza granicami kraju.

Jednak po odczekaniu dziesięciu lat w pierwszym przypadku, procedury trwają od dwóch do czterech lat – prawnie powinien to być rok – od rozpoczęcia procesu złożenia wniosku w rejestrze cywilnym prowincji zamieszkanej przez cudzoziemca oraz pozytywnej decyzji ministra sprawiedliwości nadającego obywatelstwo hiszpańskie. Do tego, należy dodać czas potrzebny na umówienie się na wizytę i przeprowadzenie większej liczby procedur.

„Na ogół ponad rok, chociaż prawnie ustanowiony jest rok”, wyjaśnia Vicente Marín, prawnik specjalizujący się w prawie imigracyjnym i obywatelstwie hiszpańskim, dyrektor Parainmigrantes.info. Prawnik oświadcza, że są postępowania oczekujące nawet z 2016 roku. Ponadto dodaje, że „w 2020 roku żadna z prowadzonych przez niego spraw nie została rozwiązana, a są ich setki”, a gdyby jakieś były rozwiązane, byłoby to zrobione „na czas”. W Hiszpanii, jest ponad 200000 oczekujących rozstrzygnięcia postępowań, kalkuluje Marín.

„Jest niewiele środków”, uzasadnia Marín, dodaje, że „jest niewielu urzędników”. W obecnej sytuacji „dotrzymywanie terminów prawnych jest bardzo dalekie”. Chociaż, dodaje, że jest trochę nadziei, ponieważ trwają prace nad nowym planem, aby stawić czoła tej sytuacji.

Kto może ubiegać się o obywatelstwo?

Obywatelstwo hiszpańskie można nabyć na wiele sposobów. Przede wszystkim otrzymują je Hiszpanie z pochodzenia czyli dzieci ojca Hiszpana bądź matki Hiszpanki oraz osoby urodzone w Hiszpanii, które są dziećmi obcokrajowców, jeśli przynajmniej jedno z rodziców urodziło się w Hiszpanii. Do tej grupy zaliczają się również osoby urodzone w Hiszpanii, których rodzice są cudzoziemcami i żadne z nich nie posiada obywatelstwa.

Istnieją bardziej wyjątkowe przypadki i dotyczą one, na przykład, dzieci, których tożsamość rodziców jest nieznana. Zgodnie z kodeksem cywilnym „nieletni, których pierwszym znanym miejscem pobytu jest terytorium Hiszpanii, domniemywa się, że urodzili się w Hiszpanii”. Wreszcie są osoby poniżej 18 roku życia adoptowane przez Hiszpana lub Hiszpankę.

Kolejnym sposobem nabycia obywatelstwa jest prawo wyboru. Ustawodawstwo oferuje nadanie obywatelstwa cudzoziemcom, którzy znajdują się w następujących sytuacjach: podlegają władzy rodzicielskiej osoby pochodzącej z Hiszpanii; których ojciec bądź matka jest narodowości hiszpańskiej i urodziły się w Hiszpanii; osoby, których ustalenie pokrewieństwa lub urodzenia w Hiszpanii nastąpiło po ukończeniu osiemnastego roku życia oraz osoby, które zostały adoptowane przez Hiszpanów po ukończeniu 18 roku życia.

Obejmuje się również osoby „których adopcja przez Hiszpanów następuje po ukończeniu 18 roku życia”. W tym przypadku prawo wyboru przysługuje, aż do upływu dwóch lat od zatwierdzenia adopcji.

Ostatnią drogą – najpowszechniejszą i jednocześnie najtrudniejszą – jest obywatelstwo ze względu na miejsce zamieszkania. Osoby, które mogą ubiegać się tym sposobem muszą przebywać w Hiszpanii legalnie przez dziesięć lat, nieprzerwanie i bezpośrednio przed złożeniem wniosku.

Czym jest obywatelstwo na podstawie Karty Natury?

Karta Natury to rzadka metoda, dzięki której obcokrajowiec może uzyskać hiszpańskie obywatelstwo w wyjątkowych okolicznościach. Zwykle jest przyznawane sportowcom i artystom. „Pod uwagę brana jest osoba oraz jej reprezentowanie Hiszpanii. Chociaż później duży wpływ ma menadżer”, wyjaśnia dyrektor parainmigrantes.info.

Ta forma uzyskania obywatelstwa jest uregulowana w artykule 21.1 Kodeksu Cywilnego i wskazuje, że „obywatelstwo hiszpańskie nabywa się na podstawie Karty Natury przyznanej według uznania dekretu królewskiego, gdy zachodzą wyjątkowe okoliczności”.

„Do Rady Ministrów należy zatem określenie, czy w odniesieniu do każdego indywidualnego wniosku, takie wyjątkowe okoliczności są zgodne, a zatem rozstrzygnięcie o jej przyznaniu zależy od uznania Rady”.

Jakie są wymagania?

Prawnik Vicente Marín wyjaśnia, że istnieją trzy podstawowe wymagania, aby uzyskać obywatelstwo hiszpańskie. Pierwszym z nich jest nieprzerwane zamieszkanie w Hiszpanii przez 10 lat (w zależności od narodowości i żądanego sposobu nabycia). Drugim wymogiem jest „dobre sprawowanie obywatelskie”, czyli wykazywanie prawidłowych zachowań obywatelskich w ostatnich latach (brak kartoteki karnej i policyjnej).

Na trzecim miejscu jest wykazanie wystarczającego stopnia „integracji w społeczeństwie hiszpańskim” co jest weryfikowane poprzez 2 egzaminy: A2 z hiszpańskiego – w przypadku osób niepochodzących z państw hiszpańskojęzycznych – oraz egzamin z kultury, znany jako CCSE (Test wiedzy konstytucyjnej i społeczno-kulturowej Hiszpanii).

Ten test przeprowadzany jest każdemu obcokrajowcowi, chyba że ukończył szkołę średnią lub 3letnią hiszpańską szkołę ponadpodstawową (ESO). Jest to test wielokrotnego wyboru trwający 45 minut i składający się z 25 pytań, który realizowany jest przez Instytut Cervantesa.

Czy można stracić obywatelstwo?

Obywatelstwo hiszpańskie się nabywa, posiada i traci zgodnie z ustanowionym prawem. Z tego powodu prawnik Vicente Marín radzi że „ważne jest, aby przestrzegać wszystkich wymogów i być bardziej skrupulatnym, aby nie popełniać błędów”, zarówno przy ubieganiu się o obywatelstwo, jak przy jego posiadaniu.

Autor: 
Khadija Bousmaha, tłum. Joanna Jokś
Źródło: 
https://www.20minutos.es/noticia/4526770/0/proceso-concesion-nacionalidad-por-que-hay-extranjeros-esperan-diez-anos/?autoref=true
Polub Plportal.pl:

Reklama