Być albo nie być? Oto jest pytanie. W odniesieniu do Strajku Kobiet

Reklama

pon., 05/03/2021 - 15:52 -- MagdalenaL

Ogólnopolski Strajk Kobiet zostanie uhonorowany Nagrodą Wrocławia. Jednak dyskusje na ten temat wciąż jeszcze trwają.

Radni stolicy Dolnego Śląska podjęli decyzję uhonorować ogólnopolski Strajk Kobiet Nagrodą Wrocławia, którą przyznają 24 czerwca. Jednak mimo większości głosów „za” (19 z 37), przeciwko takiej decyzji zagłosowali wszyscy z klubu Prawa i Sprawiedliwości oraz częściowo uczestnicy klubu Radnych Forum Jacka Sutryka - Wrocław Wspólna Sprawa. Argumentami przeciwników było między innymi to, że „wyróżnienie Ogólnopolskiego Strajku Kobiet będzie policzkiem dla tych wszystkich mieszkańców ich miasta, którzy nie akceptują zabijania dzieci”. Tak powiedział Michał Kurczewski, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Wrocławia w rozmowie z „Naszym Dziennikiem”. Niezgodni z decyzją postrzegają uhonorowanie strajku jako pewną formę legitymizacji wandalizmu i wulgarnego języka, którym posługują się aktywiści.

Jednak czym tak naprawdę był ten Strajk Kobiet? O co oni walczyli, korzystając z takich metod? Najpierw chodzi o prawa kobiety do wyboru, do podjęcia samodzielnej decyzji w sprawach dotyczących jej ciała. Jeszcze do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r. (o zakazie aborcji ze względu nieuleczalnej wady płodu) w Polsce nie było realizacji tego prawa w pełnym wymiarze. Natomiast po tej decyzji kobiety i ich jeszcze nienarodzone dzieci zostali skazani na drastyczne cierpienia. Już niemal 40% szpitali w Polsce zadeklarowało brak możliwości przeprowadzenia aborcji ze względów nieuleczalnych wad płodu, co wynika z przeprowadzonego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka od listopada 2020 r. do stycznia 2021 r. badania. To spowodowało odwołanie już zaplanowanych dotychczas  zabiegów. Ustawa ta weszła w życie 27 stycznia 2021 roku, więc teraz brak jest możliwości przeprowadzenia wyżej wymienionego zabiegu w całej Polsce.

Jako uzasadnienie do takiej decyzji Trybunał Konstytucyjny podaje, że „dziecko w prenatalnym okresie życia, jako istota ludzka, której przysługuje przyrodzona i niezbywalna godność, jest podmiotem mającym prawo do życia, zaś system prawny musi gwarantować należytą ochronę temu centralnemu dobru, bez którego owa podmiotowość zostałaby przekreślona”. Żeby ustosunkować się do tego, musimy zrozumieć od kiedy tak naprawdę człowiek w ogóle uważa się człowiekiem. Zdania o tym są podzielone. W nauczaniu Kościelnym rzeczywiście człowiekiem jest się od momentu poczęcia. Natomiast zwolennicy teorii opóźnionego człowieczeństwa uznają, że embrion może uważać się za człowieka w różnych przedziałach czasowych aż do możliwości świadomego odczuwania bólu, która kształtuje się najwcześniej od 13 tygodnia od zapłodnienia.

W związku z powyższym możemy zadać sobie pytanie, o ile humanitarne jest zmuszenie żywej istoty do nieuniknionej śmierci albo życia w mękach? Zwłaszcza gdy mamy możliwość to przerwać, zanim się zacznie. Nawet w czasach, kiedy kara śmiertelna jeszcze obowiązywała, szukano sposobów powodujących jak najmniej bólu. Czy niewinne dziecko nie zasługuje na lepsze traktowanie?

Argumentem przemawiającym przeciw aborcji jest też troska o rozwój demografii. Wygląda to zatem bardziej jako dbanie o ilość, niż o jakość. Doktor Aleksandra Krasowska wydała pierwszą, po ogłoszeniu wyroku Trybunału opinię psychiatryczną, w której uznała, że zmuszanie pacjentki do urodzenia martwego dziecka lub oczekiwanie na jego śmierć zagraża jej zdrowiu psychicznemu. Na skutek tego coraz więcej kobiet w Polsce przyznaje, że boi się zajść w ciążę.

Strajk Kobiet przeciw orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego to nie jest już walka wyłącznie o prawa kobiet. Jest to walka o możliwość podjęcia decyzji matki z całego serca kochającej swojego dziecka. Decyzji, która jest niewykazanie trudna, bo żadna kobieta po zabiegu nie wyjdzie od lekarza z lekkim sercem.

Źródło:

https://dziendobry.tvn.pl/a/ciaze-w-polsce-po-wyroku-trybunalu-konstytucyjnego-co-sie-zmienilo-lekarz-kazal-urodzic-martwy-plod

Autor: 
Nataliia Shapoval
Źródło: 
http://invitroinfo.pl/wp-content/uploads/2016/03/Czy-embrion-ludzki-jest-osoba-ludzka-PDF.pdf, https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2021/01/Dostepnosc-aborcji_raport_HFPC-270121.pdf
Polub Plportal.pl:

Reklama